نویسنده: webdesigner

ارکان اصلی و شاخص‏ های ارزیابی طرح‏ توجیهی شهرسازی

ارکان اصلی و شاخص‏ های ارزیابی طرح‏ توجیهی شهرسازی

بررسی دقیق شاخص‏ های ارزیابی طرح‏ توجیهی شهرسازی بررسی یک طرح توجیهی شهرسازی نقش مهمی در شکل ‏گیری و تکمیل پروژه دارد. یک طرح توجیهی کمک می‏ کند تا درک بیشتری از عملی بودن پروژه و نیز تاثیر اجرای آن بر محیط اطراف حاصل گردد. در این مقاله قصد داریم به ارکان اصلی و شاخص‏ […]