Category: قوانین و مقررات

تعیین حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور 1401

دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور سال 1401

در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشو ماده 23 قانون برنامه و بودجه، دستور العمل پیوست در 38 صفحه به همراه 5 ضمیه که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، از نوع لازم الاجرا برای تعیین هزینه خدمات نظارت مهندسان مشاور […]

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح جلد سوم: مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی – نشریه 3123

در اسفند ماه 1380، طی بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و واحدهای خدمات مدیریت طرح ابلاغ گردید تا برای انجام مطالعات طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و … طرح های عمرانی از آن استفاده نمایند. جلد سوم “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” […]

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح – جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی – نشریه شماره 3122

گزارش “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” به منظور تعیین چهارچوب عمومی برای مطالعه، بررسی، سنجش و گزینش طرح های عمرانی تدوین شده است و برای مطالعه انواع مختلف طرح کاربرد دارد. جلد اول گزارش برای شناسایی روش های شناخته شده و معتبر جهانی در زمینه مطالعات توجیه طرح تألیف گردیده است. جلد دوم “راهنمای تهیه […]

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح – جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح (تجربه جهانی) نشریه شماره 3121

شناسايي رئوس مطالب كلي كه در تدوين مطالعات امکان سنجی (توجیهی) طرح¬های عمرانی بايد مورد توجه قرار گيرد، منوط به آگاهي از تعريف طرح¬های عمرانی و الزام‌هاي ناشي از آن است. قانون برنامه و بودجه کشور مقرر داشته است که طرح¬های عمرانی بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی انتخاب و اجرا شود. منظور از […]

آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران

آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران

آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران این آئین نامه شامل 6 فصل و 26 ماده می باشد و در تاریخ 04/05/1400 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. در این آئین نامه می توان آخرین اطلاعات انواع طرح های شهرسازی را همراه با آخرین مستندات […]

شناسایی محله ها و محدوده های بهسازی و نوسازی و ارائه راهکارهای مداخله در آنها

بازنگری و اصلاح شیوه نامه شناسایی محدوده ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی و ارائه راهکارهای مداخله در آنها

این شیوه نامه در واقع جایگزین شیوه نامه مصوبه ۱۱/۲/۱۳۸۵ شورایعالی با عنوان شاخص های شناسایی بافت فرسوده می گردد. ۱- گونه شناسی محدوده ها و محلات هدف ۱-۱- بافت ناکارآمد به لحاظ مخاطرات طبیعی و انسان ساخت ۲-۱- بافت های ناکارآمد کالبدی (فرسوده) ۳-۱- سکونتگاه غیر رسمی ۴-۱- بافت های تاریخی ۲- شاخص های […]

ضوابط عام استقرار ساختمان های بلند در شهر های ایران

ضوابط عام استقرار ساختمان های بلند در شهر های ایران

ساختمان های بلند دارای ضوابط خاصی هستند که باید این ضوابط در شهر و محله و محدوده مورد نظر بررسی و طی یک گزارش طرح توجیهی ارائه شوند در این قایل این ضوابط بلند مرتبه سازی که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است برای دانلود ارائه شده است

دانلود سند ملی آمایش سرزمین

ویرایش نهایی سند ملی آمایش سرزمین – مصوب اسفند ۱۳۹۹

آخرین ویرایش سند ملی آمایش سرزمین سند ملی آمایش سرزمین که در اسفند ماه ۱۳۹۹ به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین رسیده است، در برگیرنده یک چشم انداز، ۶ هدف، ۲۶ راهبرد و ۲۳۰ سیاست و امید است. برنامه هفتم توسعه به عنوان نخستین برنامه پنج ساله گامی در جهت تحقق اهداف آرمانی این سند در […]

تغییر کاربری

مدارک و فرم های مورد نیاز تغییر کاربری اراضی با طرح توجیهی

مالکان زمین هایی که، زمین آنها در طرح تفصیلی به عنوان یکی از کاربری های خدماتی در نظر گرفته شده است عموما به دلیل ارزش پایین زمین و همچنین عدم همکاری ارگان ها، سازمان‏ها یا وزارت خانه ها برای خرید و تملک ملک مورد نظر (به عنوان مثال عدم خریداری ملک با کاربری آموزشی توسط […]