سپتامبر 22 2021 ۰نظر
شرح خدمات طرح جامع شهری

چارچوب راهنما و شرح خدمات تهیه طرح های جامع شهری با نگرش و روش نوین

  • Version
  • دانلود 17
  • حجم فایل 727.48 KB
  • File Count 1
  • زمان ساخت سپتامبر 22, 2021
  • Last Updated شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

چارچوب راهنما و شرح خدمات تهیه طرح های جامع شهری با نگرش و روش نوین

پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

با توجه به گذشت بیش از سه دهه از آخرین شرح خدمات مصوب و ابلاغ شده رسمی برای تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شه (موسوم به قرارداد و شرح خدمات تیپ ۱۲) و بروز و ظهور مسائل و موضوعات جدید در نظام شهرنشینی و شهرسازی کشور از یک سو و شکل‌گیری رویکردهای جدید در متون و حوزه‌های تخصصی برنامه‌ریزی توسعه شهری؛ بازنگری در روش و محتوای طرح‌های جامع شهری به ضرورتی محتوم برای نیل به طرح‌های اثربخش‌تر در هدایت و تنظیم فرآیند توسعه فضایی ـ کالبدی شهرها تبدیل شده است.
در پاسخ به این ضرورت و در تداوم تلاش‌ها و اقدامات انجام شده برای آن؛ گزارش «بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح‌های جامع شهری» در انطباق با الزامات و ملاحظات نوین برنامه‌ریزی شهری به منظور تغییر از طرح‌های توسعه کالبدی به طرح‌های یکپارچه توسعه فضایی و تهیه طرح‌های پاسخگو به لحاظ مسئله محوری، ظرفیت محوری و زمینه‌گرایی همراه با مشارکت ذینفعان و عاملان کلیدی تدوین و به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد شد.

بازنگری شرح خدمات طرح های جامع شهری

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۴/۰۵/۱۴۰۰، پیشنهاد «بازنگری در روش و نگرش تهیه طرح‌های جامع شهری» را تصویب و مقرر کرد این گزارش و چارچوب شرح خدمات آن به مراجع ذیربط ابلاغ و مبنای تهیه طرح جامع برای تمام شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر کشور قرار گیرد. نحوه تسری این مصوبه به سایر شهرها پس از اخذ بازخوردهای لازم متعاقبا در شورایعالی مطرح و تصویب خواهد شد.
چارچوب، راهنما و شرح خدمات بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح‌های جامع شهری به عنوان یک راهنمای عملیاتی برای عاملان تغییر در طرح جامع شهر از جمله ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، سازمان برنامه و بودجه و مهندسان مشاور تهیه شده است.
با توجه به مستندات و الزامات قانونی موجود در این سند راهنما، «طرح جامع شهر» به مثابه سند قانونی هدایت و کنترل توسعه فضایی شهرها با رعایت قاعده «یک شهر ـ یک طرح و برنامه» تثبیت شده است. طرح تفصیلی و طرح‌های موضعی و موضوعی نیز در همین چارچوب و به عنوان اسناد تکمیلی طرح جامع محسوب شده و طبق شیوه‌نامه و فرآیندهای مصوب معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تهیه خواهند شد.
رعایت احکام و اسناد طرح جامع مصوب در تمام برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط در چارچوب تحقق ماموریت‌ها و وظایف قانونی‌شان تهیه می‌شوند، الزامی است.

 

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر