مرداد ۱۹ ۱۳۹۵ 0نظر

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی

Version
Download ۸۹۴
Total Views ۲۱۵۹
Stock
File Size ۱۲۶٫۱۰ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
Last Updated خرداد ۱, ۱۳۹۸
Download

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی
مرحله اول ـ قسمت اول (شناسایی و بررسی اولیه(
۱ -گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
۲ -بررسی و شناساییهای کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
۳ -بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
۴ -بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز
۵ .برنامهریزی کالبدی

مرحله اول ـ قسمت دوم (تهیه طرح مقدماتی)
۱ .مطالعات تکمیلی
۲ -مطالعات و طراحی معماری
۳ -مطالعات و طراحی سازه
۴ .مطالعات و طراحی تاسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات
۵ .تهیه نقشههای مقدماتی و گزارش مطالعات شامل:

مرحله دوم ـ تهیه طرح اجرایی
۱ -انجام محاسبات فنی و تهیه نقشههای اجرایی
۲ -تهیه مشخصات فنی
۳-تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات
۴ -تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار
۵ -تهیه شناسنامه پروژه
۶ -ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم به شرح زیر:

مرحله سوم ـ انجام مناقصه و نظارت
اول ـ انجام مناقصه و تعیین پیمانکار
دوم ـ نظارت بر اجرای کار

پیوست شماره ۳ - جزئیات مربوط به خدمات نقشهبرداری برای خدمات مهندسان مشاور

Write a Reply or Comment