آگوست 09 2016 ۱نظر

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی

  • Version
  • دانلود 2135
  • حجم فایل 126.10 KB
  • File Count 1
  • زمان ساخت آگوست 9, 2016
  • Last Updated خرداد ۱, ۱۳۹۸

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی
مرحله اول ـ قسمت اول (شناسایی و بررسی اولیه(
1 -گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
2 -بررسی و شناساییهای کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
3 -بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
4 -بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز
5 .برنامهریزی کالبدی

مرحله اول ـ قسمت دوم (تهیه طرح مقدماتی)
1 .مطالعات تکمیلی
2 -مطالعات و طراحی معماری
3 -مطالعات و طراحی سازه
4 .مطالعات و طراحی تاسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات
5 .تهیه نقشههای مقدماتی و گزارش مطالعات شامل:

مرحله دوم ـ تهیه طرح اجرایی
1 -انجام محاسبات فنی و تهیه نقشههای اجرایی
2 -تهیه مشخصات فنی
3-تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات
4 -تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار
5 -تهیه شناسنامه پروژه
6 -ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم به شرح زیر:

مرحله سوم ـ انجام مناقصه و نظارت
اول ـ انجام مناقصه و تعیین پیمانکار
دوم ـ نظارت بر اجرای کار

پیوست شماره 3 - جزئیات مربوط به خدمات نقشهبرداری برای خدمات مهندسان مشاور

1 نظر

  1. بی نظیر بود

    پاسخ

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر