مرداد ۱۸ ۱۳۹۵ 0نظر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری

Version
Download ۸۷
Total Views ۲۷۷
Stock
File Size ۱۲۱٫۸۱ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
Last Updated مهر ۴, ۱۳۹۵
Download

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری

۱- کلیات

در راستای وظائف محوله بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه ، تکمیل مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۷ ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را به شرح زیر تصویب نمود .

۱-۱- دامنه کاربرد

این مصوبه از تاریخ ابلاغ برای کلیه معماران ، طراحان شهری ، دستگاه های تهیه و تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری ، شهرداریها و دیگر مراجع صدور پایان کارهای ساختمانی و سازمان های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط لازم الاجرا خواهد بود .

۱-۲- حوزه شمول

توسعه های شهرهای آتی ، شهرهای جدید و شهرک های مسکونی جدیدالاحداث از زمان ابلاغ ، مشمول این مصوبه خواهند بود . برای بافت های موجود نیز به ترتیب اولویت طرح های موضعی سامان دهی منظر شهری تهیه می شود . این طرح ها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ این مصوبه تهیه خواهند شد .

۱-۳- هدف

الف – تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سلامت و رفاه ساکنین ؛

ب- ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها ، روستاها ، و سایر مجتمع های زیستی در کشور و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آنها ؛

ج – احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور ؛

د – جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری ؛

ه – افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی ؛

۲- تعاریف

۲-۱- منظر شهری : در این مصوبه منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوع ( ساختمان ها و الحاقات آنها ، مبلمان شهری ، پوشش گیاهی و ... ) قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر شامل خیابان ها ، میادین ، گره ها و پهنه های عمومی است .
۲-۲ نما : منظور از نما در این مصوبه ، نمای شهری و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند ۱ مصوبه ۲۸/۸/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قاب مشاهده است ) می باشد .
۳-۲- جداره : منظور از جداره ، سطوح مرتبط به دیواره های محوطه هائی است که هیچ ساختمانی به صورت بلافصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن .
۴-۲- پیاده راه : خیابان ها و گذرهائی است که منحصرا برای عبور عابر پیاده مورد استفاده قرار می گیرد .
۵-۲- کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری : این کمیته نهادی پیشنهای است که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمان ها ، نهادها ، دستگاه ها ، شرکت ها و موسسات ذیربط در امز ارتقاء کیفی سیما و منظر ، در شهرها تشکیل می گردد که به اختصار کمیته نامیده می شود .
ادامه مطلب در دانلود.