ژانویه 17 2021 ۰نظر
طرح جامع مسکن

طرح جامع مسکن – (۱۳۹۳ – ۱۴۰۵)

  • Version
  • دانلود 49
  • حجم فایل 1.15 MB
  • File Count 1
  • زمان ساخت ژانویه 17, 2021
  • Last Updated اسفند ۱۸, ۱۳۹۹

طرح جامع مسکن برای سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۵ براساس اسناد فرادست با پشتوانه ۱۰ طرح مطالعاتی تهیه شده است. این طرح بر پایه بازنگری و بروزرسانی طرح جامع پیشین و اعمال تغییرات و اصلاحات ساختاری موردنیاز در روش اجرای مطالعات و اصول سیاستگذاری حوزه مسکن تدوین شده است. در مطالعات اولین طرح جامع مسکن کشور که از سال ۱۳۸۲ آغاز و در سال ۱۳۸۴ به اتمام رسید، هدف اصلی، تدوین نقشه راهی منسجم و به هم پیوسته برای ارتقاء وضعیت بخش مسکن در کلیه ابعاد آن بود که حول ۹ محور به تدوین ۵۵ برنامه اجرایی انجامید. بعد از سال ۱۳۸۴ و به دنبال روی کار آمدن دولت نهم، نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه کشور و به تبع آن مدیریت بخش مسکن دچار تحولات اساسی شد. در دوران هشت ساله دولت نهم و دهم، سیاستهای بخش مسکن به برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین در قالب طرح مسکن مهر محدود شد. تحولاتی که بازنگری و به روزآوری طرح جامع مسکن را به امری گریز ناپذیر تبدیل کرد، عبارتاند از:
• گذشت ۱۰ سال از زمان تهیه آن طرح و عدم اجرای بخشهای عمدهای از آن.
• تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و چشم انداز میان مدت آن.
• تحولات محسوس در نحوه توزیع درآمد و ثروت طی ۱۰ سال گذشته.
• تحولات اساسی در نظام بانکی کشور و شرایط تنگنای اعتباری جاری.
• چند برابر شدن حجم نقدینگی در اقتصاد کشور.
• بروز محدودیت مالی در بودجه های عمومی دولت.
• تحول ساختاری در نظام توزیع جمعیت، خانوارها و تغییر تعداد خانوارهای کم درآمد.

بازنگری طرح جامع مسکن شامل اسناد زیر است

۱- سند راهبردی: شامل آسیبشناسی کلی وضع موجود و ترسیم چشم انداز
۲- اسناد موضوعی: شامل مطالعات جمعیت، برنامه نیاز سنجی مسکن استانها، بازار زمین و برنامه های توسعه شهری، مسکن گروههای کم درآمد، صنعت ساختمان، بافتهای مسأله دار شهری، نظام تأمین مالی مسکن، بازار اجاره مسکن و مسکن روستایی
۳- سند راهبردی و اجرایی تفصیلی شامل اهداف، راهبردها، سیاستها، برنامه های اجرایی.
۳- سند راهبردی و اجرایی تفصیلی شامل اهداف، راهبردها، سیاستها، برنامههای اجرایی
۴- سند شهری: شامل برنامه نیاز سنجی زمین و مسکن شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر

دسته بندی‌ها: ,

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر