مرداد 18 1395 0اظهار نظر

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

دانلود
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • دانلود 90
  • حجم فایل 87.50 KB
  • تعداد فایل 1
  • زمان ساخت 18 مرداد 1395
  • آخرین تغییرات 1 خرداد 1398

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ١٣٥٤/٤/٢٩
ماده ١ - اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف میشوند:
الف - اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشك شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد میشود.
ب - اراضی ساحلی، پهنه هایی است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یك سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.
ج - تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هكتار کمتر نباشد.
د - حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یك طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
ماده ٢ - عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین میشود:
الف - عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یكصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال١٣٤٢ ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد میکند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.
ب - عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج - عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یك هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال ١٣٥٣ میباشد، لجنزارهای متصل به این عرض ونمكزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.
د - عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣٤٢ و عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣٥٣ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد میباشد.

بقییه در دانلود قانون مستحدث ساحلی

یک پاسخ یا نظر بنویسید

هفده − 11 =