دی ۱۶ ۱۳۹۸ 0نظر
تغییر کاربری

مدارک و فرم های مورد نیاز تغییر کاربری اراضی با طرح توجیهی

مدارک و فرم های مورد نیاز تغییر کاربری اراضی با طرح توجیهی

Version
Download ۱۹۳
Total Views ۵۷۱
Stock
File Size ۱۷۴٫۲۳ KB
File Type pdf
Create Date دی ۱۶, ۱۳۹۸
Last Updated دی ۱۶, ۱۳۹۸
دانلود

مالکان زمین هایی که، زمین آنها در طرح تفصیلی به عنوان یکی از کاربری های خدماتی در نظر گرفته شده است عموما به دلیل ارزش پایین زمین و همچنین عدم همکاری ارگان ها، سازمان‏ها یا وزارت خانه ها برای خرید و تملک ملک مورد نظر (به عنوان مثال عدم خریداری ملک با کاربری آموزشی توسط سازمان نوسازی مدارس کشور) دچارنارضایتی می‎شوند از اینرو درخواست تغییر کاربری زمین خود را به کمیسیون ماده پنج مطرح می‎کنند.
برای تغییر کاربری اراضی، نیاز به یک طرح توجیهی تغییر کاربری و همچنین پر کردن اسناد و مدارک آن و تحویل به شهرداری به منظور مطرح کردن طرح در کمیسیون ماده ۵ است.
فایل پیش‏رو، فایل نمونه دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی مربوط به تغییر کاربری، تعیین کاربری، تغییرات گذربندی و تفکیک است که به همراه طرح توجیهی باید ارائه شود.

 


خدمات "طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری زمین" مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید ... 


 

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر