باغ عالیخانی با مساحت حدود ۱۶ هکتار در مرکز شهر ملارد و در مجاورت شریان اصلی شهر واقع شده است. با توجه به طرح جامع ملارد که برای این محدوده کاربری ترکیبی با غلبه تجاری- اداری در نظر گرفته بود، تصمیم بر این شد که پروژه با عنوان “مرکز شهری ملارد” تعریف شود.
مرکز شهری ملارد شامل مجموعه یکپارچه‌ای از عناصر کالبدی است که کاربری‌های متنوع تجاری- اداری- فرهنگی و تفریحی را شامل می‌شود و طیف متنوعی از گروههای اجتماعی را در طول شبانه‌روز به خود جذب می‌کند. در طراحی سعی شده تا حد امکان باغات میوه موجود دست نخورده باقی بماند و فرم نهایی بعنوان نشانه شهری عمل کند. این مجموعه باید علاوه بر پاسخگویی به نیاز اهالی ملارد، برای ساکنین مراکز جمعیتی مجاور نیز جذاب باشد.