توضیحات پروژه

لواسان، امکانسنجی مجموعه گردشگری

لواسان از شهرستان های استان تهران است که قابلیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه برای پروژه های گردشگری و توریستی دارد. پروژه امکانسنجی مجموعه گردشگری لواسان با هدف انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری برای اراضی 100 هکتاری تعریف گردید.

 

شناخت لواسان، شروع مطالعات امکان سنجی گردشگری

طرح امکانسنجی گردشگری زمین 100 هکتاری لواسان، طی جلسات مختلف، با دریافت نظرات کارفرما شروع گردید. سپس مهندسان مشاور هفت شهر آریا به شناخت وضع موجود و بررسی ظرفیت ها و توانمندی‌های حوزه نفوذ پروژه پرداخته شد. در این بخش از مطالعات امکان سنجی گردشگری، قابلیت های بالای منطقه برای سرمایه گذاری در یک مجموعه گردشگری، در قالب پارامترهای اقتصادی، کالبدی و اجتماعی، بررسی گردید.

 

جمع بندی مطالعات امکان سنجی گردشگری با کمک سند چشم انداز و اهداف و راهبردها

در بخش بعدی مطالعات امکان سنجی گردشگری، با جمع بندی بخض قبلی، یک سند چشم انداز برای اراضی 100 هکتاری، با هدف توسعه گردشگری و همچنین بهره‌وری اقتصادی سرمایه گذار، تدوین گردید. سپس، اهداف و راهبردهایی برای رسیدن به این سند چشم انداز ، اهداف و راهبردهایی که ما را به این چشم انداز می‌رسانند، تدوین گردید.

 

ارائه سناریوها و گزینه های پیشنهادی طرح امکانسنجی مجموعه گردشگری 100 هکتاری

بعد از جمع بندی که در فصل قبل صورت گرفت، سناریو ها و گزینه های پیشنهادی برای طرح امکانسنجی مجموعه گردشگری تدوین گردید. سپس، گزینه ها، تحلیل و بررسی گردید. نقاط قوت و ضعف هر یک در قالب پارامتر های اجتماعی، کالبدی و به خصوص اقتصادی، تجزیه و تحلیل گردید. سپس با بررسی نقاط ضعف و قوت هر گزینه و همچنین وزن دهی و مقایسه آنها با تکنیک هایی نظیر سوات و ای اچ پی، گزینه نهایی و مطلوب  به دست آمد.

 

دریافت تسهیلات گردشگری با استفاده از طرح امکانسنجی مجموعه گردشگری

خدمت دیگری که مهندسان مشاور هفت شهر آریا به کارفرما ارائه نمود، مشاوره و پیگیری امور مالی بانکی اداری طرح برای گرفتن تسهلات بانکی بود. مهندسان مشاور هفت شهر آریا، در کنار کارفرما، کلیه مراحل اداری را تا گرفتن تسهیلات مربوطه، که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و توسط بانک های عامل ارائه می‌شود، را تا زمان اخذ تسهیلات، پیگیری نمود.

 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت تهران
مساحت عرصه 100 هکتار
تکمیل 1395

برچسب ها