توضیحات پروژه

امکان سنجی اقتصادی راهی برای سرمایه گذاری

امکان سنجی اقتصادی برای پروژه شرکت ساختمانی بانک ملت با هدف اجرای پروژه های بانک ملت با هدف اشتغال زایی و سودآوری برای سهامداران، تاسیس گردیده است. این شرکت بر روی پروژه سهای سودآور سرمایه گذاری می‌نماید. انجام مطالعات با قرارداد با شرکت فوق، و با هدف رسیدن به سودآوری بیشتر، آغار گردید.

 

امکان سنجی اقتصادی و ارزیابی مالی پروژه الهیه

ارزیابی مالی پروژه و مجموعه مسکونی – تجاری الهیه  در مهندسان مشاور هفت شهر آریا برای رسیدن به سودآوری بیشتر طرح انجام پذیرفت. در طرح امکان سنجی مالی اقتصادی پروژه الهیه، برنامه ریزی زمانبندی طرح همچنین نحوه تامین مالی آن در طول فرآیند تکمیل پروژه و نیز زمانبندی فروش واحدهای تجاری و مسکونی آن برای رسیدن به بیشترین بهره‌وری اقتصادی انجام پذیرفت.

 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شرکت ساختمانی بانک ملت
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه زمین 2448 متر مربع – زیربنا در حدود 1400
تکمیل 1389

برچسب ها