توضیحات پروژه

امکانسنجی فنی اقتصادی برای 10 هکتار از اراضی زرنان

سایت 10 هکتاری پروژه در حریم منطقه 18 شهرداری تهران و در نزدیکی بزرگراه فتح واقع شده و هدف پروژه ارائه بهترین گزینه کاربری به لحاظ اقتصادی است. وسعت سایت و دسترسی ‌های مناسب امکان ایجاد بورس کالا و خدمات را بوجود آورده است.

 

فرآیند طرح امکان سنجی فنی اقتصادی

در فرآیند تهیه طرح امکانسنجی، ابتدا محدوده طرح در طرح های فرادست، از جمله در طرح تفصیلی منطقه 18 شهرداری تهران، به طول کامل بررسی گردید. سپس در حوزه فرادست طرح، که شهرهای قدس و شهریار، اندیشه شهرک دانش، روستای زرنان را شامل می‌شد، بررسی گردید. بعد از آن مطالعات زیست محیطی مطالعات ویژگی های زمین مطالعات ویژگی های کالبدی و نظام دسترسی و شبکه ارتباطی، بررسی گردید.

 

سپس برای رسیدن به بهترین پیشنهاد برای طرح، به نیازسنجی در حوزه های مختلف مجاور پروژه پرداخته می‌شود.

بررسی و تحلیل فعالیت ها در حوزه های محلی (نزدیکتر) و فراگیر ( دورتر)

مطالعات اقتصادی برای نیازسنجی و امکانسنجی در دو حوزه محلی و فراگیر در دسته بندی های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات، انجام پذیرفت. در نهایت به بررسی تقاضای موجود و بالقوه برای پروژه

 

جمع بندی طرح امکانسنجی فنی اقتصادی برای مجتمع تجاری و نوع فعالیت

در نهایت با بررسی یکپارچه آیتم ها و وزن دهی آنها، پیشنهاد گردید تا در اراضی زرنان مجتمع تجاری ساخته شود. امروزه مجتمع های تجاری بسیاری در شهرها ساخته می‌‎شود که به دلیل اینکه مطالعه مناسبی روی آنها صورت نگرفته، با شکست مواجه می‌شودند. پس به صرف دانستن اینکه در زمین مجتمع تجاری ساخته شود باعث سودآوری پروژه نمی شود. در این مرحله برای رسیدن به بیشترین بازده اقتصادی و مالی، باید نوع فعالیت مسقر در مجتمع تجاری مشخص شود. در این مرحله شروع به مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی موفق در زمینه مراکز خرید پرداخته شده است. سپس تمامی فعالیت هایی که امکان فعالیت در این مجتمع تجاری را داشتند لیست گردید. از لوازم خانگی ، بازار مبل ، بازار موبایل ، بازار صوتی و تصویری بازار پوشاک بازار چینی و بلور و …. و همچنین مجتمع تجاری چند منظوره ، به جهت بازدهی اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفت. برای دانستن ضریب موفقیت هر یک از گزینه ها و همچنین بررسی رقبا، تمام مجتمع های تجاری موجود در حوزه محلی و حوزه فراگیر زمین (منطق و شهرک های اطراف) بررسی گردید. در نهایت با تحلیل اطلاعات به گزینه نهایی پیشنهادی دست یافته شد که سود کارفرما را در عین رعایت ضوابط معماری و شهرسازی منطقه، تضمین می‌نمود.

 

بدین منظور در مرحله اول کلیه مراکز عمده فعالیتی در محدوده شهری تهران بررسی شده و سپس 9 آلترناتیو در مقیاس شهر تهران و 6 آلترناتیو در مقیاس حوزه محلی نیازمند توسعه کالبدی تشخیص داده شد. به منظور اولویت ‌بندی آلترناتیوها، شاخص ‌هایی پیشنهاد شدند و در نهایت بازارلوازم خانگی در اولویت اول قرار گرفت.

 

پیشنهاد طرح مقدماتی امکان سنجی اراضی زرنان تهران

در نهایت با بررسی و تحلیل شرایط، در مطالعات امکانسنجی پروژه زرنان، پیشنهاد در گردید در 60 درصد زمین ساخت و ساز انجام پذیرد. ساختمان شامل دو طبقه پارکینگ در طبقات همکف و زیرزمین با ظرفیت 3000 واحد پارکینگ باشد. طبقات اول و دوم شامل واحدهای تجاری می‌شود و هر واحد دارای بالکنی به مساحت یک چهارم سطح خواهد داشت. واحدهای تجاری طبقه همکف درست دانه و طبقه وم ریزدانه در نظر گرفته شده و در طبقه سوم فعالیت مکمل تفریحی مستر می‌شود.

 

در مرحله آخر برنامه فیزیکی بر اساس استانداردهای بازارها تدوین گشت و طرح مقدماتی بر اساس گسترش یکنواخت یک حجم مدولار در کل سایت ارائه گردید.