توضیحات پروژه

امکان سنجی اقتصادی و مالی

امکان سنجی اقتصادی پروژه شهاب واقع شده در خیابان آزادی، بلوار استاد معین، به دستور کارفرما انجام پذیرفت. کارفرمای پروژه، شرکت ساختمانی بانک ملت پروژه شهاب را برای رسیدن به بیشترین بازدهی اقتصادی بهمهندسان مشاور هفت شهر آریا ارجاع نمودند. شرکت ساختمانی بانک ملت، که از شرکت های تابعه بانک ملت می‌باشد با هدف اشتغال‌زایی و همچنین سودآوری برای اعضای سهامدار خود اقدام به تعریف پروژه های در مقیاس بزرگ می‌نماید. مطالعات پروژه شهاب برای ساخت مجتمع تجاری – اداری مسکونی در مدت زمان 4 ماه تا تایید نهایی انجام پذیرفت.

 

گزارش امکان سنجی اقتصادی و ارزیابی مالی

در گزارش امکان‌سنجی اقتصادی و ارزیابی مالی پروژه شهاب، برای رسیدن به سودآوری بیشتر برای سهامداران، اولا مساحت هایی از هر کاربری  (تجاری-اداری-مسکونی) که بیشترین سود را برای شرکت به ارمغان می‌آورد محاسبه می‌شود. این محاسبات بر اساس بر اساس ارزش کاربری و همچنین هزینه هایی هر یک از این کاربری های بر دوش کارفرما و پیمانکار محاسبه می‌شود. از دیگر آیتم هایی که در این پروژه ارزیابی می‌گردد، نحوه تامین مالی پروژه می‌باشد. همچنین برای فروش واحدها، در این گزارش زمانبندی فروش و فازبندی های واحدهای مورد فروش در آن ذکر شده است.

 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شرکت ساختمانی بانک ملت
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه زمین 6546 متر مربع – زیر بنا در حدود 450 هزار متر مربع
تکمیل 1389

برچسب ها