توضیحات پروژه

موضوع پروژه: امکان سنجی زمین

امکان سنجی زمین به مساحت 16831 مترمربع در محله سوهانک تهران (منتهی الیه شمال شرقی منطقه یک) موضوع پروژه می‎باشد. کارفرما بدر این پروژه، با توجه به مساحت بالای آن، درخواست اختصاص تراکم بیشتری از طرح تفصیلی را داشت ولی لازمه آن تهیه طرح امکان سنجی و همچنین تامین کاربری ها و شرایط خاص برای زمین می‌باشد.

 

هدف از امکان سنجی

هدف از پروژه امکان سنجی، تحقق سودآوری موثر سرمایه‎گذار در ضمن رعایت طرح‎های جامع و تفصیلی شهر تهران و افزایش کیفیت‎های کاربری و بصری محدوده مورد نظر است.

 

موقعیت و شرایط پروژه

سایت مورد نظر در مجاورت کوهستان شمال تهران بوده و محدوده‎ای رو به رشد محسوب می‎شود و بدین ترتیب جذابیت فراوانی برای سرمایه‎گذاران دارد. ولی یکی از تهدیدات توسعه آن، آپارتمان‎سازی توسط بساز و بفروش‎ها در قطعات کوچکتر در مجاورت معابر قدیمی است. در مقابل این نوع توسعه، ساخت و ساز بلندمرتبه و متمرکز قرار دارد که نمونه‎های آن در اطراف سایت دیده می‎‎شود. لازمه این روش توسعه معابر مطابق طرح تفصیلی است که در صورت اجرای آن در محدوده، زمین به سه تکه تقسیم می‎شود. تکه جنوبی به علت وجود فضای سبز قابل توجه به کاربری‎های عمومی و تفرجی اختصاص می‎یابد. در بخش شمالی و میانی ساختمان‎های بلندمرتبه با کاربری مسکونی قرار می‎گیرند و کاربری تجاری در حد نیاز مجموعه و کمبودهای محدوده در طبقات زیرین پیش‎بینی می‎شود. شیب نسبتاً زیاد سایت مسئله انسداد بصری همسایگان شمالی و جنوبی و سایه‎اندازی را مرتفع نموده است. در زمینه حمل و نقل عمومی، ایستگاه اول خط 3 مترو در نزدیکی سایت در حال اجراست.

 

مراحل انجام پروژه طرح امکان سنجی

بعد از مطالعاتی که صورت پذیرفت، پیشنهاد مجتمع مسکونی تجاری در 30 طبقه روی زمین و 7 طبقه زیر زمین داده شد. بعد از آن، نقشه فاز صفر، نقشه جانمایی در سایت و همچنین نقشه فرم کلی مجتمع تجاری مسکونی، توسط کارشناسان، تهیه گردید. سپس مهندسان مشاور هفت شهر آریا کارفرما را تا گرفتن جواز ساخت در مراجع ذیصلاح ، شهرداری، یاری نمودند.