توضیحات پروژه

چارچوب طراحی شهری در محدوده امامزاده جعفر

در این پروژه چارچوب طراحی شهری محدوده تاریخی و فرهنگی امامزاده جعفر(ع) شهر بروجرد را که شامل بناهای تاریخی و مذهبی می‌باشد، به منظور احیا و حفظ فضاهای تاریخی و مذهبی شهر بروجرد، با رویکرد بازآفرینی بررسی و طراحی گردید.
بازآفرینی محدوده امامزاده جعفر(ع) که یکی از سه گانه های اصلی تاریخی مذهبی این شهر است می‌تواند در چشم انداز نهایی شهر و ارتقاء جایگاه آن تاثیر بسزایی ایفا کند. در واقع، مقابر و آرامگاه‌ها با پتانسیل‌های معنوی خود می‌توانند تاثیرات ذهنی ویژه‌ای را ایجاد کنند. آرامگاه‌های قدیمی درگوشه و کنار شهرهای ایران به صورت طبیعی و ارگانیک به فرم فضای زیارتی تفرجگاهی شکل گرفته و به کمال رسیده‌اند. یکی از زمینه‌ها و عوامل احراز هویت جامعه و به ویژه وجه تمدنی آن، آثار انسان ساخت است که بارزترین جلوه‌های این آثار، شهر و به تبع آن، فضاها و عناصر شهری هستند. در این بین یکی از مهم ترین اجزایی که شهر را می تواند علاوه بر با هویت‌تر شدن برای شهروندان، خاطره انگیز کند، وجود بناهای مذهبی خصوصاً امامزاده‌ها است. این فضاها با ایجاد فضایی خاطره انگیز و صمیمی سبب می‌شود نه تنها فضای شهر با تمام آشفتگی‌هایش برای رهگذران خاطره انگیز شود، بلکه عامل بسیار مناسبی برای ارتقاء و افزایش هویت شهری است.

ساماندهی منظرامامزاده جعفر

ساماندهی منظر امامزاده جعفر(ع) با حفظ سیمای تاریخی آنها در تبدیل این محدوده به قطب گردشگری مذهبی شهر بروجرد و استان لرستان نقش بسزایی خواهد داشت. این محوطه تاریخی مشتمل بر بنای تاریخی امام زاده جعفر و قبرستان تاریخی مجاور آن است. این محوطه در گذشته در شرقی‌ ترین نقطه شهر قرار داشت و در سمت شرق آن دیوار تاریخی شهر قابل مشاهده بود که در چند دهه اخیر تخریب و نوسازی شد. شهرت معماری امام زاده جعفر به خاطر گنبد مرتفع و استوانه ای آن است. کتیبه‌های موجود در این بنا، فرد مدفون را جعفر، فرزند موسی کاظم، هفتمین امام شیعیان می‌دانند.

فرآیند انجام پروژه بازآفرینی

در این راستا مطالعه پروژه در سه سطح شهر، حوزه راهبردی و محدوده طراحی با در نظرگرفتن عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره و نیز با در نظر گرفتن فرآیند و اصول حاکم بر بازآفرینی انجام گرفت. در نهایت پس از بررسی و انتخاب گزینه بهینه، چارچوب طراحی شهری پیشنهادی محدوده امامزاده جعفر(ع) ارائه گردید و در انتها ضوابط و مقررات طراحی محدوده ارائه شد.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان اداره راه و شهرسازی استان لرستان
موقعیت استان لرستان
مساحت عرصه 2 هکتار
تکمیل 1401

برچسب ها