توضیحات پروژه

برگزار کننده مسابقات معماری

یکی از روش هایی که رسیدن به بهترین طرح برای  کارفرما های پروژه های مهم، برگزاری مسابقه معماری می‌باشد. مهندسان مشاور هفت شهر آریا، با توجه به ارتباط خود با معماران برتر و اساتید با تجربه دانشگاه و چندین تجربه برگزاری مسابقه معماری با درخواست کارفرما، اقدام به برگزاری مسابقه معماری مجتمع اداری تجاری مسکونی صفائیه یزد نمود.

موضوع مسابقه: طراحي مجتمع اداري- تجاري- مسكوني با فضاهاي جنبي مورد نياز در زميني به مساحت تقريبي 6 هكتار در منطقه صفائيه يزد بود که مهندسان مشاور هفت شهر آریا مجری و برگزار کننده مسابقه مورد نظر بوده اند.

برندگان مسابقه
نفر اول: اميرحسين طاهري
نفر دوم: مهندسان مشاور حركت سيال
نفر سوم: دفتر معماری ارش

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان وزارت راه و شهرسازی
موقعیت استان یزد
مساحت عرصه 6 هکتار
تکمیل 1384

برچسب ها