توضیحات پروژه

مطالعات طرح توجیه فنی مالی اقتصادی – امکانسنجی پروژه مقدس اردبیلی

مطالعات طرح توجیه فنی مالی اقتصادی و امکان سنجی مالی پروژه مقدس اردبیلی از طرف شرکت سرمایه ‌گذاری ساختمانی بانک ملت، توسط مهندسین مشاور هفت شهر آریا انجام شده است.

 

موقعیت و شرایط پروژه مطالعات طرح توجیه فنی مالی اقتصادی – امکانسنجی پروژه مقدس اردبیلی

زمین این پروژه در منطقه 1 شهرداری تهران واقع گردیده که حد شمالی آن به خیابان مقدس اردبیلی و حد غربی آن به خیابان شادآور منتهی است. دسترسی‌ های مستقیم ملک از خیابان مقدس اردبیلی در قسمت شمالی و خیابان شادآور در قسمت غربی است. دسترسی سریع از این دو خیابان و کاربری غالب مسکونی همجوار، شرایط مساعدی را برای تخصیص کاربری تجاری- مسکونی ایجاد نموده است.
در این طرح پس از انجام مطالعات میدانی، موقعیت جغرافیایی زمین پروژه در شهر تهران و ویژگی‌های کالبدی آن مورد بررسی قرار گرفته و برای آن برنامه‌ فیزیکی مناسب پیشنهاد شده است.

 

تجزیه و تحلیل طرح توجیه فنی مالی اقتصادی – امکانسنجی پروژه مقدس اردبیلی

در بررسی های صورت گرفته برای پروژه طرح توجیه فنی مالی اقتصادی و امکان سنجی مقدس اردبیلی، پس از مطالعه اولیه، برنامه فیزیکی برای پروژه تهیه گردید. بعد از آن، مطالعات امکان سنجی بر اساس بررسی های مالی و اقتصادی شروع گردید. در این بخش از مطالعات، شاخص های مختلف اقتصادی در پروژه مورد بررسی قرار گرفت. این شاخص های شامل شاخص هایی مانند، نرخ سود، ارزش افزوده اقتصادی، سود خالص، پتانسیل ریالی بازار، ارزش افزوده بازار، حاشیه سود، بازده دارایی ها، بازده سود و صاحبان سهام، بازده سرمایه به کار رفته، هزینه ساخت، ریسک سرمایه، حاشیه سود و نسبت درآمد به هزینه مورد بررسی کامل قرار گرفت.

 

 

 

جمع بندی طرح توجیه فنی مالی اقتصادی – امکان سنجی پروژه مقدس اردبیلی

با جمع بندی مطالعات صورت گرفته روی پروژه همچنین با اخذ نظرات کارفرما، طرح نهایی تهیه گردید. بعد از تهیه طرح نهایی، مهندسان مشاور هفت شهر آریا، کارفرما را در گرفتن تایید از سازمان های ذیربط (جهت گرفتن تسهیلات و ..) یاری نمودند و تا پایان کار و شروع کار و واریز مرحله به مرحله تسهیلات، در کنار کارفرما حضور داشتند.