توضیحات پروژه

راه اندازی و تاسیس دفاتر توسعه محله‌ای در منطقه 21 در کلانشهر تهران در راستای ورود سازمان نوسازی شهر تهران به عرصه های ناکارآمد شهری و بازآفرینی این عرصه ها ، رویکرد و خط مشی سازمان نوسازی شهر تهران از موضوعات نوسازی محلات مسکونی به مبحث توسعه در محلات؛ فرصت مناسبی برای شناسایی بهتر و دقیقتر عرصه های کار و سکونت بوده است.
براساس بررسی های اولیه، از اهداف کلی دفاتر توسعه محله‌ای به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

  • بازآفرینی محدوده ها و نواحی با کاربری ناکارآمد و ناهمگون
  • تحلیل ناکارآمدی شهری به عنوان یکی از وجوه کارکردی و عملکردی فعالیت های شهری و تعریف راهکارهای بهینه و موثر در رفع یا کاهش این چالش شهری
  • بهره برداری بهینه از ظرفیت های این عرصه ها در راستای ایجاد توسعه درون زا در نواحی شهری و محلات

ویژگی های بارز وضع موجود بافت محلات منطقه 21

1. غلبه فعالیت بر سکونت و اختصاص بخش بزرگی از کاربری ها به کاربری های فرامنطقه ای
2. اختلاط کاربری های نامتجانس فراشهری، فرامنطقه ای با کاربری های شهری
3. دارای بیش از 15 هزار نفر جمعیت شناور به دلیل وجود کارخانجات بزرگ
4. وجود باغات مختلف از دوران قاجار
5. وجود کارخانجات و شرکت های بزرگ صنعتی در محله مانند داروپخش
6. غلبه کاربری ها با صنعت (مانند ایران خودرو، داروسازی الحاوی، شرکت مینو و…)
7. عدم وجود حیات شبانه در محلات به دلیل غلبه فعالیت های صنعتی

تعریف پروژه

پروژه مسکن اجتماعی

مسكن اجتماعي به نوع خاصي از شيوه تأمين مسكن اطلاق مي شود كه ريشه تاريخي در قرن نوزدهم دارد و تعدادي از كشورهاي صنعتي طي دهه هاي گذشته به ويژه در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم از اين روش براي تامين مسكن افراد كم درآمد و ميان درآمد استفاده كرده اند. از دیدگاه سیاست گذاران، مسکن اجتماعی به واحد هایی اطلاق میشود که سطح زیر بناي مفید آن ها تا 50 متر مربع بوده و به صورت انبوه ساخته می شوند، این واحدها به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

در این راستا اقدامات موثری جهت شناسایی محله پایلوت برای جانمایی و تأمین مسکن ویژه اجتماعی در منطقه 21 کلانشهر تهران، نظیر برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان حقوقی و ملکی؛ شناسایی ویژگیهای کالبدی محلات، بررسی سرانه خدمات هفتگانه در محلات تحت پوشش دفتر؛ بررسی توزیع خدمات و دسترسی به آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه؛ بررسی زیرساختهای محلات از نظر دسترسی ها با استفاده از روش چیدمان فضایی؛ بررسی آسیب پذیری محلات از نظر نزدیکی به گسل و قنوات؛ شناسایی فضاهای بی دفاع و آسیب پذیر محلات؛ شناسایی محلات دارای پتانسیل برای مسکن اجتماعی، انجام پذیرفت و نهایتاً با توجه به مطالعات و همچنین بررسی سطح و سطوح کاربری های محلات 4 گانه محدوده قرارداد دفتر توسعه محله ای فتح، وردآورد، چیتگر شمالی، شهرک دانشگاه تهران و شهرک استقلال، پراکنش و مساحت قابل قبول و تجانس مناسبی با کاربری های همجوار فعالیت سکونتی در محله وردآورد قابل مشاهده و دسترسی می باشد. لذا از این رو دفتر توسعه محله ای، محله وردآورد را به عنوان محله پایلوت در نظر گرفت.

پس از معرفی محله وردآورد به عنوان محله پایلوت برای جانمایی و تأمین مسکن ویژه اجتماعی، این دفتر جهت انجام اقدامات اصولی با بررسی انواع بافت ها در محله و شناسایی انواع مسکن موجود و انجام اقدامات اعتمادساز محلی مانند شرکت در رویدادهای محلی و تهیه بانک اطلاعات اجتماعی ساکنان محله؛ پیشنهادات خود را برای مکانیابی و تعیین جامعه هدف پروژه مسکن ویژه اجتماعی به کارفرما ارائه نمود.

پیشنهاد پروژه راه اندازی مرکز (سایت) کسب و کار و خدمات بانوان محله

دلایل راه اندازی این مرکز

1. کمبود سرانه های خدماتی محله
2. حضور قابل توجه بانوان سرپرست خانوار در محله
3. وجود بانوان در معرض آسیب های اجتماعی و نیازمند حمایت
4. وجود جمعیت جوان و جویای کار
5. کمبود فضاهای مناسب فعالیتی و کارآفرینی ویژه بانوان
6. ضرورت توانمندسازی بانوان نیازمند حمایت
7. استفاده از پتانسیل منطقه 21 به عنوان عرصه صنعت و سکونت

رویکرد راه اندازی مرکز

• ایجاد فضای کسب و کار نوین و کارآمد
• بهبود فضای کسب و کار

 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان سازمان نوسازی شهر تهران
موقعیت تهران
مساحت عرصه 2300 هکتار
تکمیل 1399

برچسب ها