توضیحات پروژه

طراحی ساختمان اداری – ستادی پست امداد

پست امداد فاضلاب ساختمانی اداری – ستادی است که وظیفه رفع خرابی‌های شبکه فاضلاب را به عهده دارد. این پروژه اولین نمونه از طراحی اینگونه کاربری محسوب می‌شود. برنامه فیزیکی پست امداد شامل بخش اداری، پارکینگ خودروهای بزرگ، پارکینگ و خدمات شیفت‌های امدادی و اقامت شیفت‌های امدادی می‌شود.
به منظور دسترسی آسان بین طبقات، ساختمان سه طبقه در نظر گرفته شده، بخش اداری در طبقه فوقانی و پارکینگ‌ها در طبقه همکف جانمایی شده‌اند و بخش اقامتی مابین ایندو قرار گرفته است. هر طبقه با توجه به تفاوت زمان استفاده دسترسی مجزا از بیرون دارد.
کانسپت معماری پروژه‌ ساختمان اداری، از قرارگیری یک حجم سبک با فرم آزاد بر روی یک پایه سنگی سلب، شکل گرفته است. حد فاصل این دو حجم مسیر حرکت بین طبقات را تشکیل داده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه زمین 220 مترمربع، مساحت بنا 600 مترمربع
تکمیل 1392

برچسب ها