توضیحات پروژه

طراحی باغ – بازار

ایده پروژه از دیاگرام بازار شهر اصفهان برداشت شده است. در شهر اصفهان، میدان نقش جهان به عنوان باغ درون کالبدی مشابه موقعیت سایت مورد نظر فرض شده و راسته بازار با حرکتی نامنظم خود را به میدان رسانده است.در مجاورت مسیر شلوغ و پر تحرک راسته بازار، فضاهای آرام سراها و تیمچه‎ها با کالاهای تخصصی مربوطه قرار دارد.
در گرته برداری از بازار شهر اضفهان، از دیاگرام فوق‎الذکر، مسیر راسته بازار دیواره حیاط مرکزی را تشکیل می‎دهد و مراجعین پس از عبور از مسیر راسته‎های تخصصی وارد باغ مرکزی شده و بطور کلی از هیاهوی بافت شهری جدا می‎شوند.

این کانسپت با هدف جذب بیشتر مراجعه کننده یا خریدار به واحد های تجاری واقع شده در این مجتمع یا بازار تجاری ، طرحی پست مدرن به حساب می‌آید که هم به نیازهای روز مشتریان واحد های جدید مجتمع های تجاری و شاپینگ مال ها توجه شده است و هم در طراحی آن از الو باغ ها و بازار های قدیمی ایران را در طراحی مد نظر قرار داده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شهرداری سبزوار
موقعیت استان خراسان رضوی
تکمیل 1390

برچسب ها