توضیحات پروژه

طراحی معماری و طراحی محوطه و منظر فاز اول پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان مازندران، در زمینی به مساحت تقریبی 15 هکتار شامل بخشی از رودخانه تجن و نوار ساحلی پیرامون آن در شهر ساری به عنوان مرکزی برای گسترش ارزش‌های دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفت. بر مبنای طرح راهبردی پروژه، این باغ- موزه متشکل از 8 عرصه است که بر گرفته از 8 سال دفاع مقدس در جنگ تحمیلی، مراحل عملیات والفجر 8 و فتح فاورا روایت می‌کند. بر مبنای برنامه تعریف شده، فاز نخست پروژه عرصه 8 تا 8 آن را دربر می‌گیرد و با رویکردی نمادین، کناره اروند رود (سایت عملیات)، عبور از اروندرود (ویژگی‌ اصلی عملیات)، ورود به شهر فاو (به عنوان یک بندر استراتژیک) و پاکسازی آن را در طراحی محوطه و منظر به تصویر می‌کشد.