توضیحات پروژه

طراحی ساختمان اداری

ساختمان اداری پست امداد آب و فاضلاب منطقه 1 شرکت آب و فاضلاب تهران در 5 طبقه و با 4 کاربری کاملا مجزا از هم شامل طراحی اداره پست امداد فاضلاب، طراحی اداره پست امداد آب، طراحی آزمایشگاه اب و بخش اداری و مدیریت  به اضافه پارکینگ‌های موردنیاز طراحی شده بود.
ورودی پیاده این ساختمان به سبب شیب بسیار زیاد در سمت شمال و در طبقه همکف قرار گرفته و دو ورودی در طبقه 1- برای پست امداد فاضلاب و در طبقه 2- برای پارکینگ در نظر گرفته شده است.

الزامات طراحی ساختمان اداری شرکت آب و فاضلابة

این ساختمان به دلیل اینکه جزو ساختمان های بسیار مهم به لحاظ ضوابط طراحی معماری و شهرسازی می‌باشد، تمام اصول و ضوابط مهم با ضریب اطمینان های بالا را باید رعایت نماید. به همین دلیل طراحی سازه، طراحی معماری، طراحی تاسیسات الکتریکی و طراحی تاسیسات مکانیکی در این ساختمان اداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است که تمام آنها در فرآید طراحی رعایت گردیده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه 4200 متر مربع
تکمیل 1393

برچسب ها