توضیحات پروژه

طراحی ساختمان اداری باغ موزه

ساختمان اداره کل در بخش ورودی باغ موزه دفاع مقدس قرار گرفته کاربری ‎های مورد نیاز ساختمان به چهار گروه تقسیم شده و با توجه به شیب تند سایت هر گروه دسترسی مستقلی از بیرون دارد. تقسیم این گروه‎ها به شرح زیر است:
سطح اول: ورودی سواره، پارکینگ، تاسیسات، اتاق برق و استراحت سربازان
سطح دوم: مأمور سرای 1، مأمور سرای 2، انبار
سطح سوم: سرویس وضوخانه، آبدارخانه، نگهبانی، کتابخانه، آرشیو تحقیقات، سمع و بصری، سایت مساجد، مسئول ادبیات و مسئول هنری
سطح چهارم: مدیریت، جلسات، مشاورین، معاونت مهندسی، معاونت فرهنگی، معاونت طرح و برنامه، بخش اداری و روابط عمومی
سطح اول در مجاورت خیابان اصلی قرار دارد و دسترسی مستقل ساختمان را تامین می‎ کند
سطح چهارم در تراز مسیر حرکت مراجعین قرار دارد و به یک حیاط بزرگ متصل است.
سطوح اول، دوم و سوم بصورت سلب و پایه‎ای برای قرارگیری حجم شفاف سطح چهارم طراحی شده‎اند. سقف ساختمان به عنصری شاخص تبدیل شده و تزئینات آن مهم از معماری بومی منطقه است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
موقعیت استان لرستان
مساحت عرصه 1600 مترمربع
تکمیل 1390

برچسب ها