توضیحات پروژه

طراحی سالن ورزشی

زمین پروژه طراحی سالن چند منظوره ورزشی، در منطقه عمدتاً کارگرنشین تازه ساز شهر قزوین قرار داشت و شباهت واحدهای مسکونی و نوع خیابان‌کشی‌ها حتی پیدا کردن آدرس را در محل مشکل می‌نمود. بر این اساس قرار شد طراحی معماری سالن چند منظوره ورزشی بصورت یک نشانه شهری عمل کند. حجم پروژه از جابجایی پنج طبقه المپیک شکل گرفت و چرخش حلقه‌ها در سه محور موجب تحرک و پویایی آن شده است.
فضاهای سرپوشیده شامل زمین بازی چند منظوره، سالن به همراه فضاهای جانبی است.
همچنین یک زمین روباز، پارکینگ و کافی‌شاپ با چشم‌انداز مجاور در اطراف ساختمان جانمایی شده‌اند.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان وزارت راه و شهرسازی
موقعیت استان قزوین
مساحت عرصه مساحت زمین 3400 مترمربع- زیربنا 2500 متر
تکمیل 1386

برچسب ها