توضیحات پروژه

طراحی شهری خیابان

در سلسه مراتب پروژه های شهرسازی، طراحی شهری خیابان دارای کوچک مقیاس ترین و به نوعی دقیق و ملموس ترین پروژه شهرسازی به حساب می‎آید. پروژه های طراحی شهری بعد از طرح های جامع، طرح های تفصیلی و طرح های بازآفرینی (یا طرح بهسازی نوسازی) قرار دارد. در پروژه های طراحی شهری خیابان، به طراحی دقیق تمام عناصر خیابان اعم از طراحی معبر، پیش بینی ترافیک، طراحی جداره، طراحی مبلمان شهری، طراحی نورپردازی و طراحی فعالیت ها و عملکردها پرداخته می‌شود و از این حیث نقطه اتصال شهرسازی و معماری به حساب می‎آید.

 

طراحی شهری خیابان طالقانی بم

شهر بم به دلیل ارگ تاریخی آن و هچنین قنوات و باغات آن همیشه در تاریخ در مرکز توجه قرار داشته است. بعد از زلزله سال 1383 در شهر بم و ویرانی گسترده آن، دولت برای بازسازی هرچه سریعتر شهر توجه ویژه های به این شهر می‎نماید. بر این اساس طرح جامع و تفصیلی آن به سرعت شروع به تهیه گردید و مقرر گردید که برای تمام محورهای اصلی شهر بم پروژه‌های طراحی شهری تهیه گردد. خیابان طالقانی بم به طول 1700 متر محوری است که از بین باغات انبوه و قنوات شهر بم عبور می‌کند و به همین دلیل سیمایی سبز و سایه‌اندازی زیاد در آن مشاهده می‌گردد. به همین دلیل قابلیت های بالقوه زیادی برای طراحی در این محور پیش بینی می‎گردید. بر همین اساس با توجه به ویژگی های اقلیمی شهر و همچنین نیازهای ساکنین، طراحی شهری خیابان طالقانی بم انجام پذیرفت.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موقعیت استان کرمان
مساحت عرصه 1700 متر طول
تکمیل 1384

برچسب ها