توضیحات پروژه

ساختمان امور اداری

اساسا ساختمان ها اداری، به دلیل عملکردهای آن، حتما باید با نیازسنجی مناسب به جهت نیاز کارفرما، طراحی و اجرا گردند. ادارات امور برق و تاسیسات تصفیه‌خانه‌ها شامل یک سوله و یک ساختمان اداری در سایتی در محدوده جنوب شرق تقاطع بزرگراه‌های رسالت و صیاد شیرازی در نظر گرفته شده است. ساختمان اداری به لحاظ کاربری در بخش مجزای اداری و انبارها را شامل می‌شود. با توجه ریزکاربری ها و عملکردهای مورد نیاز کارفرما، ابتدا مطالعات اولیه برای به دست آوردن برنامه فیزیکی برای پروژه ساختمان اداری صورت پذیرفت. بر اساس مطالعات صورت گرفته، فضاهای اداری اتاق‌های مدیریت، معاونت‌ها و نگهبانی را بر می‌گیرد و بخش انبارها که در زیر زمین جانمایی شده‌اند دسترسی سواره مجزا دارد.
بدلیل اختلاف 90 درجه‌ای دسترسی پیاده به بخش اداری و دسترسی سواره به بخش انبارها، فرم کالبدی ساختمان در نقش مبدل این تغییر آکس شکل گرفته است. استفاده از ورق آهن برای پوشش ساختمان به جهت شکل‌پذیری مناسب آن برای پوشاندن این حجم سیال بوده است.

 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه زمین 150 مترمربع، مساحت بنا 430 مترمربع
تکمیل 1392

برچسب ها