توضیحات پروژه

طراحی مجتمع تجاری

زمینی واقع در خیابان جمهوری اسلامی کرمان وجود داشت که کارمفرما تصمیم به کسب مجوز ساخت تجاری و احداث مجتمع تجاری گرفته بود. مهندسان مشاور هفت شهر آریا اقدام به طراحی مجتمع تجاری کرمان ، با مساحت زیر بنای 1000 متر مربع نموده اند. طراحی معماری این مرکز مرکز تجاری شامل طراحی فاز صفر و فاز یک پروژه بوده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت استان کرمان
مساحت عرصه 1000 متر مربع زمین
تکمیل 1388

برچسب ها