توضیحات پروژه

طراحی این مرکز فرهنگی بر اساس سناریوی ارائه شده در طراحی باغ موزه دفاع مقدس استان مازندران انجام شده. بر این اساس موقعیت این مرکز فرهنگی در مکانی قرار گرفته که در جزیره فاو به “تانک فارم” معروف بوده است و به همین دلیل شکل ظاهری آن به صورت استوانه‎ هایی شبیه مخازن بزرگ نفتی است.
این مرکز فرهنگی ضمن آنکه یک نهاد اداری است، فعالیتهایی چون سالن اجتماعات چند منظوره، گالریها و نمایشگاههایی را در خود جای می‎دهد.
از این سه استوانه، استوانه جنوبی آمفی ‎تئاتر اختصاص پیدا کرده و استوانه وسطی اداری و استوانه شمالی نیز نمایشگاه و گالری را در خود جای داده که بوسیله راهروها و پلهایی به یکدیگر در ارتباط هستند.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
موقعیت استان مازندران
مساحت عرصه زمین 2800 مترمربع، مساحت 6750 مترمربع
تکمیل 1389

برچسب ها