توضیحات پروژه

شرایط اولیه طراحی مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد

طرح اولیه پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد را، مشاور دیگری تهیه نموده بود. در زمان شروع عملیات اجرایی، واحد مجری متوجه نقایص متعددی در طراحی معماری، سازه و تاسیسات شدند. بر این اساس این پروژه با هدف بازنگری کامل در دستور کار مهندسان مشاور هفت شهر آریا قرار گرفت.

 

طراحی مرحله اول و دوم مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد

با در دست گرفتن پروژه، کارشناسان متوجه ایرادات اساسی در سازه ساختمان شدند. این ایرادات به دلیل فرم پیچیده ساختمان، از عوامل کنترل نقشه کارفرما پنهان مانده بود. با اصلاح سازه تیم کارشناسان مهندسان مشاور هفت شهر آریا مجبور شدند کل پلان ها و تاسیسات مکانیکی و التریکی پروژه را از ابتدا طراحی نمایند. این بار تیم دفتر فنی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با همکاری با مشاور، نیازهای جدید پروژه را تعریف نمودند تا طراحی جدید مرکز فرهنگی کاملا منطبق با نیازهای کارفرما طراحی گردد.

 

اجرای مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد

مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد بعد از طراحی نهایی، وارد مراحل ساخت به وسیله کارفرما گردید و کارشناسان مهندسان مشاور هفت شهر آریا، نطارت بر این پروژه را بر عهده داشتند.

مطالب مرتبط


بازدید جناب آقای دکتر محسن رضایی از مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد


 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
موقعیت استان لرستان، شهر شهرکرد
مساحت عرصه 9000 متر مربع
تکمیل 95

برچسب ها