توضیحات پروژه

پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان لرستان در راستای احداث باغ موزه‎های دفاع مقدس در مراکز استانی و با محوریت قرار دادن نبردهای کوهستانی تعریف گردیده. زمین در نظر گرفته شده برای پروژه طراحی باغ موزه دفاع مقدس خرم آباد ، بخش فوقانی یک تپه مشرف به شهر را شامل می‎ شود و چشم ‎انداز مناسبی از اطراف دارد.
برنامه فیزیکی باغ موزه شامل: ورودی والحاقات، میدان روایتگری، ساختمان اداری مرکز فرهنگی، حسینیه، شهید گمنام، معرفی شهرداری استانی، فضاهای عملیاتی و رزمی و نمایشگاه‎ها و کتابخانه می‎شود.
طراحی فضاهای باز مجموعه بر اساس شبیه‎ سازی جبهه و رزم ‎های کوهستانی انجام گرفته و حداقل ذخل و تصرف در محیط طبیعی سایت مدنظر بوده‎ است.
باغ موزه به چهار عرصه آمادگی، جنگ، فرهنگ دفاع مقدس و شهادت تقسیم شده. عرصه شهادت نطقه اوج بصری سایت محسوب می ‎شود و علاوه بر معرفی شهدای استان مزار شهید گمنام و حسینیه را در خود جای داده است.