توضیحات پروژه

طراحی منظر بزرگراه نواب

طرح توسه بزرگراه نواب حد فاصل خیابان بریانک تا انتهای جنوبی توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران به مسابقه عمومی گذاشته شد.
طراحی پروژه با تحلیل شرایط سایت (که به صورت نیمه متروک رها شده) و با بررسی ویژگی‎ها و مشکلات فازهای اجرای شده طرح نواب آغاز گردید.
مهمترین مسئله طرح نواب برنامه فیزیکی سنگین و عدم رابطه مناسب بین بخش‎های نوساز و قدیمی است که مشکلات کالبدی و اجتماعی فراوانی را موجب شده است. برای رفع این معضلات در طراحی بخش‎های جدید، وضعیت بافت قدیمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و کل پروژه به شش قسمت (سکانس) تقسیم شده و هر سکانس با مشخصات خاص خود موضوع طراحی قرار گرفت. بطور کلی تلاش شد حتی‎الامکان ارتباط بافت شهری شرق و غرب بزرگراه برقرار شود و حریم سبزی بعنوان حد فاصل بزرگراه و بدنه شهری لحاظ شود. ضمناً میدان حق‎شناس بعنوان دروازه ورودی به مرکز تهران به صورت نماد شهری طراحی شد.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان سازمان نوسازی شهر تهران
موقعیت استان تهران
تکمیل 1385

برچسب ها