توضیحات پروژه

در بخش جنوبی باغ موزه دفاع مقدس خرم‎آباد و در مجاورت مزار شهدای گمنام تجمعات روزانه و هفتگی اتفاق می‎افتد. بدین دلیل اداره حفظ آثار به منظور ساماندهی این تجمعات اقدام به تعریف پروژه حسینیه نمود.
حجم کالبدی پروژه بر اساس هندسه شمسه 12 پر، پیرامون مزار شهدا قرار گرفته . ساختمان کشیدگی افقی دارد و به منظور کور نشدن دید مناسب به شهر از مسیر حرکت از مرکز فرهنگی به سمت مزار در مجاورت محور اصلی جانمایی شده است. سقف ساختمان به زمین متصل است و امکان حرکت روی آن وجود داشته و بخشی از آن بعنوان آمفی تاتر روباز استفاده می‎شود. ساختمان حسینیه یک طبقه و شامل دو بخش شبستان‎ها و بخش خدماتی می‎شود که بوسیله یک حیاط مرکزی به هم متصل‎اند. در مسیر رسیدن به ورودی حسینیه استخر آب با هشت فواره نمادین قرار دارند و سمبلی از تهذیب و پاکیزگی قبل از مناسک زیارت محسوب می‎شود.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
موقعیت استان لرستان
مساحت عرصه 1600 مترمربع
تکمیل 1391

برچسب ها