توضیحات پروژه

کانسپت طراحی معماری خانه فرهنگ هریس بر اساس ساماندهی احجام در اطراف دو محیط به هم پیوسته (اندرونی و بیرونی) شکل گرفته. بدین ترتیب مجموعه‎ای از فضاهای باز و بسته با ابعاد متنوع شکل گرفته که امکان رویداد فعالیت‎ های رسمی و غیررسمی را فراهم می ‎کند و مراجعین به فراخور نیاز گوشه‎ای از آنرا بطور فردی یا جمعی تصرف مکانی می ‎کنند.
سایت در میان دشتی نسبتاً مسطح و در نزدیکی یک دریاچه مصنوعی قرار گرفته است. شکل ‎گیری و طراحی کالبد پروژه بر اساس چرخش محور طولی (دید شهر و در امتداد جاده) به محور عرضی (دید مناسب دریاچه و سایت) ساماندهی شده. سطوح ناشی از این چرخش محور، از زمین بر می‎ خیزند و به آن می ‎پیوندند و یک چرخش ادامه ‎دار را تداعی می‎کنند.
طراحی معماری سطح ورودی با استفاده از طرح فرش هریس و با تداعی فرش قرمز سینما، تزیین شده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان خانه سینما
موقعیت استان آذربایجان شرقی
مساحت عرصه 1600 مترمربع
تکمیل 1391

برچسب ها