توضیحات پروژه

طراحی هتل پنج ستاره

طراحی فاز یک و دو هتل پنج ستاره ولیعصر متعاقبا بعد از تأیید پروژه‎ امکانسنجی در کمیسیون ماده پنج به مشاور هفت شهر آریا سپرده شد. در ابتدا با توجه به پیچیدگی کاربری هتل، مطالعات برنامه‎ریزی بر اساس استانداردهای جهانی و بررسی هتل موجود در ایران انجام گرفت که منتج به ارائه برنامه فیزیکی و ضوابط و معیارها طراحی گردید. سپس گزینه‎های دیاگرام هتل با توجه به محدودیت حفظ درختان و استقرار عمودی کاربری‎ها طراحی شد و گزینه نهایی تا مرحله فاز یک معماری، سازه و تاسیسات پیش رفت. ساختمان هتل شامل هفده طبقه روی زمین و نه طبقه زیر زمین به شرح زیر است: طبقه همکف: لابی، طبقات بالکن، اول و دوم: رستوران، سالن جلسات و اداری، طبقات سوم تا دوازدهم: واحدهای اقامتی، طبقه سیزدهم: رستوران، طبقه چهاردهم: سالن جلسات، طبقه پانزدهم: ورزشی، زیرزمین اول و دوم: خدماتی و تاسیسات و زیرزمین‎های سوم تا نهم: پارکینگ.
پروژه با تکمیل نقشه‎های فاز دو معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی به پایان رسید.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شرکت پیشگامان تجارت آرکا
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه 22 هزار مترمربع
تکمیل 1392

برچسب ها