توضیحات پروژه

معرفی طرح امکان سنجی گردشگری عمارت ملک التجار

مطالعات طرح امکان سنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر، بر اساس قراردادی بین سازمان محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مهندسین مشاور هفت شهر آریا تدوین شده است.

 

هدف طرح امکان سنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر

بنابر خواسته اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر،‌ هدف اصلی از انجام مطالعات پيش‌رو،‌ امکان سنجی و تعین ظرفیت‌های توسعه، ارتقاء و ساخت محدوده عمارت ملک‌التجار با کاربری‌هایی مناسب و رویکرد توسعه پایدار براي این محدوده و زمين اطراف و مجاورطرح است؛ بطوريكه براي زمين ارزش افزوده ايجاد كند كه البته اين مساله مي‌تواند تا حدودي كمبودهاي موجود در محدوده طرح امکان سنجی را نيز مرتفع سازد؛ و یک نوع سازماندهی و ارتقای بافت را نیز تامین نماید. علاوه بر اين هدف اصلی، اهداف زير مدنظر خواهد بود:
– ظرفيت‌سازي براي تعريف و توسعه فعاليت‌هاي سودآور و ايجاد ارزش افزوده براي اراضی واقع در محدوده طرح
– شناسايي و معرفي پتانسيل‌ها و جذابيت‌هاي اقتصادي زمين براي جلب سرمايه‌گذار بخش خصوصي
– ايجاد تعامل پويا و هماهنگ با مجموعه‌هاي فعال و در حال ساخت منطقه
– متمايز كردن نحوه و نوع ارائه كالا و خدمات نسبت به بازار فعلي و ساير رقبا
– فراهم كردن محيطي امن و ايمن به منظور افزايش حضور پذيري اقشار مختلف اجتماعي با سطح و میزان درآمد یا وضعیت اقتصادی متفاوت.

فرآیند تهیه مطالعات طرح امکان سنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر

در فصل اول مطالعات طرح امکان سنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر، رويكرد مطالعات در خصوص، موقعیت و جایگاه محدوده طرح در پهنه شهر، ويژگي‌هاي ‌اقتصادي، جمعيتي و كالبدي‌، كه طي مصاحبه و كسب نظرات و ديدگاه‌هاي كارفرما و مشاهدات و برداشت‌هاي ميداني حاصل شده،‌ و نمونه‌ها و تجارب مشابه تدوين گرديده است. سپس مطالعات در دو زيرگروه «مطالعات پايه در سطح شهر» و «مطالعات تفصيلي در سطح حوزه فراگير»،‌ به شناسايي وضع موجود پرداخته است.

در ادامه در طرح امکان سنجی، با جمع‌بندي و همچنین ارائه راهبردها و سیاست‌هاي بدست آمده، چند (گزینه) سناریو بر اساس ملاحظات طرح و با ترکیب فعالیت‌های امکان‌پذیر ارائه شد که به كمك يكي از روش‌هاي تصمیم‌گیری چند معیاره ، گزینه‌ی بهینه انتخاب گردید و حدود آن به لحاظ مساحت مورد نیاز کاربری‌ها و فعاليت‌ها، حدود تراکم قابل بارگذاری، ملاحظات منظر شهري و ضوابط حاکم بر ساخت و ساز و توسعه در محدوده تعيين گردید.
در فصل سوم طرح امکانسنجی،‌ پيشنهاداتي در خصوص الگوهاي بومي- معماري، بناهای تاریخی و استخراج نمونه‌های مشابه تاریخی و با رویکرد مشابه و ايدئوگرام استقرار فضايي فعاليت‌ها و كاربري‌ها، برنامه فيزيكي و كانسپت معماري و مصداق حجمي سه بعدي از پيشنهادات ارائه شده،‌ تهیه خواهد شد.
در فصل چهارم طرح امکان سنجی، تحلیل اقتصادی طرح، با بررسی شاخص‌های مالی همچون ارزش روز و نرخ بازگشت سرمایه، انجام شده و طرح پیشنهادی، مورد ارزیابی قرار گرفته و حساسیت آن با توجه به نرخ تنزيل‌هاي متفاوت و اعمال نرخ تورم بررسي مي‌شود.

 

انتخاب بهترین گزینه برای طرح امکانسنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر

امتیازدهی به گزینه‌ها در طرح امکانسنجی ، توسط کلیه اعضای گروه مطالعاتی و براساس دیدگاه‌های استخراجی از كارفرما انجام می‌شود که از مجموع نتایج، با استفاده از یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، امتیاز نهایی هر گزینه به‌دست می‌آید و گزینه‌ای که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد، به عنوان گزینه‌ی بهینه به کارفرما اعلام می‌گردد. پس از اخذ تأیید کارفرما در خصوص گزینه‌ی انتخابی، جزئیات تفصیلی؛ شامل نحوه استقرار کاربری‌ها و فعالیت‌ها در سایت پلان محدوده و در طبقات، سطوح مربوط به هر کاربری، کانسپت حجمی و ارزیابی مالی و بسته‌های سرمایه گذاری مربوط به آن، در طرح امکانسنجی ارائه گردید.

 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
موقعیت استان بوشهر
مساحت عرصه 21000 متر مربع
تکمیل 1393

برچسب ها