معرفی طرح امکان سنجی گردشگری عمارت ملک التجار

مطالعات طرح امکان سنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر، بر اساس قراردادی بین سازمان محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مهندسین مشاور هفت شهر آریا تدوین شده است.

 

هدف طرح امکان سنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر

بنابر خواسته اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر،‌ هدف اصلی از انجام مطالعات پیش‌رو،‌ امکان سنجی و تعین ظرفیت‌های توسعه، ارتقاء و ساخت محدوده عمارت ملک‌التجار با کاربری‌هایی مناسب و رویکرد توسعه پایدار برای این محدوده و زمین اطراف و مجاورطرح است؛ بطوریکه برای زمین ارزش افزوده ایجاد کند که البته این مساله می‌تواند تا حدودی کمبودهای موجود در محدوده طرح امکان سنجی را نیز مرتفع سازد؛ و یک نوع سازماندهی و ارتقای بافت را نیز تامین نماید. علاوه بر این هدف اصلی، اهداف زیر مدنظر خواهد بود:
– ظرفیت‌سازی برای تعریف و توسعه فعالیت‌های سودآور و ایجاد ارزش افزوده برای اراضی واقع در محدوده طرح
– شناسایی و معرفی پتانسیل‌ها و جذابیت‌های اقتصادی زمین برای جلب سرمایه‌گذار بخش خصوصی
– ایجاد تعامل پویا و هماهنگ با مجموعه‌های فعال و در حال ساخت منطقه
– متمایز کردن نحوه و نوع ارائه کالا و خدمات نسبت به بازار فعلی و سایر رقبا
– فراهم کردن محیطی امن و ایمن به منظور افزایش حضور پذیری اقشار مختلف اجتماعی با سطح و میزان درآمد یا وضعیت اقتصادی متفاوت.

فرآیند تهیه مطالعات طرح امکان سنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر

در فصل اول مطالعات طرح امکان سنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر، رویکرد مطالعات در خصوص، موقعیت و جایگاه محدوده طرح در پهنه شهر، ویژگی‌های ‌اقتصادی، جمعیتی و کالبدی‌، که طی مصاحبه و کسب نظرات و دیدگاه‌های کارفرما و مشاهدات و برداشت‌های میدانی حاصل شده،‌ و نمونه‌ها و تجارب مشابه تدوین گردیده است. سپس مطالعات در دو زیرگروه «مطالعات پایه در سطح شهر» و «مطالعات تفصیلی در سطح حوزه فراگیر»،‌ به شناسایی وضع موجود پرداخته است.

در ادامه در طرح امکان سنجی، با جمع‌بندی و همچنین ارائه راهبردها و سیاست‌های بدست آمده، چند (گزینه) سناریو بر اساس ملاحظات طرح و با ترکیب فعالیت‌های امکان‌پذیر ارائه شد که به کمک یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ، گزینه‌ی بهینه انتخاب گردید و حدود آن به لحاظ مساحت مورد نیاز کاربری‌ها و فعالیت‌ها، حدود تراکم قابل بارگذاری، ملاحظات منظر شهری و ضوابط حاکم بر ساخت و ساز و توسعه در محدوده تعیین گردید.
در فصل سوم طرح امکانسنجی،‌ پیشنهاداتی در خصوص الگوهای بومی- معماری، بناهای تاریخی و استخراج نمونه‌های مشابه تاریخی و با رویکرد مشابه و ایدئوگرام استقرار فضایی فعالیت‌ها و کاربری‌ها، برنامه فیزیکی و کانسپت معماری و مصداق حجمی سه بعدی از پیشنهادات ارائه شده،‌ تهیه خواهد شد.
در فصل چهارم طرح امکان سنجی، تحلیل اقتصادی طرح، با بررسی شاخص‌های مالی همچون ارزش روز و نرخ بازگشت سرمایه، انجام شده و طرح پیشنهادی، مورد ارزیابی قرار گرفته و حساسیت آن با توجه به نرخ تنزیل‌های متفاوت و اعمال نرخ تورم بررسی می‌شود.

 

انتخاب بهترین گزینه برای طرح امکانسنجی اراضی واقع در عمارت ملک التجار شهر بوشهر

امتیازدهی به گزینه‌ها در طرح امکانسنجی ، توسط کلیه اعضای گروه مطالعاتی و براساس دیدگاه‌های استخراجی از کارفرما انجام می‌شود که از مجموع نتایج، با استفاده از یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، امتیاز نهایی هر گزینه به‌دست می‌آید و گزینه‌ای که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد، به عنوان گزینه‌ی بهینه به کارفرما اعلام می‌گردد. پس از اخذ تأیید کارفرما در خصوص گزینه‌ی انتخابی، جزئیات تفصیلی؛ شامل نحوه استقرار کاربری‌ها و فعالیت‌ها در سایت پلان محدوده و در طبقات، سطوح مربوط به هر کاربری، کانسپت حجمی و ارزیابی مالی و بسته‌های سرمایه گذاری مربوط به آن، در طرح امکانسنجی ارائه گردید.