توضیحات پروژه

روستای وفس در بخش مرکزی شهرستان کمیجان از استان مرکزی واقع شده و با شهر کمیجان 18 کیلومتر فاصله دارد. این روستا در قلب کوهستان قرار گرفته و از سمت شرق، جنوب، غرب توسط کوه و از سمت شمال توسط باغات میوه احاطه شده است و به طور کلی با برخورداری از چشم‌اندازهای بکر طبیعی، منابع آب مناسب و بافت قدیمی دست نخورده، از روستاهای هدف گردشگری استان مرکزی محسوب می‌شود. همچنین تکلم‌ اهالی وفس به زبان باستانی تاتی و دست نخورده ماندن بافت انسانی آن، جایگاه این روستا را به عنوان زمینه‌ای برای مطالعات زبان‌شناسی و فرهنگی تقویت می‌کند.
با وجود اینکه این روستا در گذشته یکی از سکونت‌گاه‌های اصلی منطقه محسوب می‌شد ولی هم اکنون به واسطه قرارگیری در مسیر بن‌بست و مهاجرت مستمر اهالی آن به شهرهای اطراف، به تدریج از اهمیت آن کاسته شده است. بدین ترتیب هر طرح توسعه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود، علاوه بر بهبود سیمای کالبدی می‌باید با ایجاد جذابیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نسل جوان را به ماندن در آن ترغیب کند.
برای طرح بهسازی بافت با ارزش روستا با در نظر گرفتن موارد بالا و تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای پیشروی وفس در زمینه‌های محیطی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، اهداف توسعه روستا در چارچوب بیانیه چشم‌انداز تدوین گشت و در نهایت در قالب اولویت‌های اجرایی ارائه گردید.
ضمن اینکه با تدوین ضوابط و مقررات در چهار گروه حفاظت، مرمت، نوسازی و بازسازی و ارائه نمونه‌های متنوعی از الگوهای مسکونی معاصر و هماهنگ با بافت، امید آن می‌رود که علاوه برحفظ و نگهداری میراث ارزشمند وفس، شادابی و سرزندگی گذشته به این روستا برگردد.