توضیحات پروژه

باقرشهر با مساحت 522.8 هکتار، به فاصله کمی از ضلع جنوبی محدوده کلانشهر تهران قرار دارد.بافت فرسوده این شهر نیمی از جمعیت باقرشهر را در خود جای داده است. تراکم خالص جمعیتی بافت فرسوده باقرشهر با 640 نفر در هکتار تراکم بالایی است.بافت فرسوده باقرشهر واجد هر سه ویژگی‌ ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی بوده و با توجه به آن که باقرشهر در بین سه گسل مهم جنوب تهران یعنی گسل‌های شمالی و جنوبی ری و گسل کهریزک قرار گرفته است،‌ اهمیت نوسازی بافت فرسوده این شهر دو چندان می‌ گردد. چرا که در صورت وقوع زلزله در این منطقه، با توجه به نفوذناپذیر بودن معابر در بافت فرسوده حتی‌ امداد رسانی بعد از وقوع زلزله نیز بسیار مشکل خواهد بود. یکی دیگر از مسائل مهم در باقرشهر، وجود اراضی وقفی است که در حدود 65 درصد اراضی بافت فرسوده را در بر می ‌گیرد و عامل توسعه فرسودگی در این شهر بوده است.
براین مبنا ، در افق طرح، بافت فرسوده باقرشهر بافتی با حوزه های مسکونی پایدار ، با ساختار کالبدی مقاوم در برابر زلزله، ضابطه مند و نظم یافته در چارچوب ضوابط و مقررات ساخت و ساز و وضعیت حقوقی باثبات اراضی و املاک، است.
حوزه فعالیتی شهر با پهنه های تولیدی- کارگاهی و تجاری سازمان یافته و سازگار با سکونت زمینه اشتغال تثبیت یافته ساکنین را فراهم آورده و محورهای سرزنده فعالیتی در مقیاس شهر با برخورداری از حیات اجتماعی پویا و اقتصادی خودکفا، پذیرای جامعه ای با آگاهی اجتماعی بالا برای مشارکت در حیات مدنی شهر است.