توضیحات پروژه

به دلیل عبور راه تهران (ری) – اصفهان از درون شهر نراق از گذشته ، بافت تاریخی این شهر دارای سابقه ی کهن و با ارزش تاریخی بالایی می باشد. به دلیل تغییر این مسیر، اهمیت این شهر رو به کاهش نهاد ولی همچنان دارای عناصر با ارزش تاریخی می باشد. بر این اساس برنامه‌ ریزی توسعه در طرح توسعه و عمران (جامع) و تفصیلی شهر نراق و حوزه نفوذ آن ، بر توسعه پایدار گردشگری انجام گردید.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان وزارت راه و شهرسازی
موقعیت استان مرکزی
مساحت عرصه 138 هکتار
تکمیل 1386

برچسب ها