توضیحات پروژه

جمعیت موجود حدود 1500 نفر است
افق طرح سال 1400 و ظرفیت جمعیت‌ پذیری آن 5000 نفر است.
تقسیمات کالبدی شهر شامل 3 محله است
سطح حریم شهر برابر با 450 هکتار یعنی معادل 1.64 برابر سطح شهر است.
تراکم خالص 570 و تراکم ناخالص جمعیتی آن 18 نفر در هکتار است.
شهر دستجرد در استان قم یکی از نقاط دارای آب و هوایی نسبتا مطلوب و متعادل در این استان است و به همین دلیل نیز به عنوان کانون گردشگری ساکنین شهر قم که فاصله اندکی نیز با آن دارد، شناخته می ‌شود و برنامه ‌ریزی طرح جامع (طرح توسعه و عمران) و طرح تفصیلی این شهر نیز براساس این قابلیت انجام گردیده و هم اکنون نیز به عنوان منطقه نمونه گردشگری با موضوع شهر سالم و در مقیاس بین‌ المللی ثبت شده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان وزارت راه و شهرسازی
موقعیت استان قم
مساحت عرصه 274 هکتار
تکمیل 1389

برچسب ها