جمعیت موجود حدود ۱۵۰۰ نفر است
افق طرح سال ۱۴۰۰ و ظرفیت جمعیت‌ پذیری آن ۵۰۰۰ نفر است.
تقسیمات کالبدی شهر شامل ۳ محله است
سطح حریم شهر برابر با ۴۵۰ هکتار یعنی معادل ۱٫۶۴ برابر سطح شهر است.
تراکم خالص ۵۷۰ و تراکم ناخالص جمعیتی آن ۱۸ نفر در هکتار است.
شهر دستجرد در استان قم یکی از نقاط دارای آب و هوایی نسبتا مطلوب و متعادل در این استان است و به همین دلیل نیز به عنوان کانون گردشگری ساکنین شهر قم که فاصله اندکی نیز با آن دارد، شناخته می ‌شود و برنامه ‌ریزی طرح جامع (طرح توسعه و عمران) و طرح تفصیلی این شهر نیز براساس این قابلیت انجام گردیده و هم اکنون نیز به عنوان منطقه نمونه گردشگری با موضوع شهر سالم و در مقیاس بین‌ المللی ثبت شده است.