توضیحات پروژه

اطلاعات کلی در طرح جامع (توسعه و عمران) نورآباد:
جمعیت موجود در حدود 62000 نفر است.
افق طرح بازنگری سال 1402 و جمعیت پیش‌بینی شده حدود 75000 نفر است
نرخ رشد پیش‌بینی شده معادل 2 درصد است
نرخ بیکاری معادل 20 درصد است
این شهر با دارا بودن آب و هوای کوهستانی از نقاط سردسیر استان محسوب می‌شود.
از ویژگی‌های آن طبیعتی زیبا و دیدنی آن است
تراکم جمعیتی ناخالص موجود آن 84 نفر در هکتار و تراکم خالص جمعیتی معادل 105 نفر در هکتار است.
تقسیمات کالبدی شهر شامل 3 ناحیه و 14 محله است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان وزارت راه و شهرسازی
موقعیت استان لرستان
مساحت عرصه 770 هکتار
تکمیل 1390

برچسب ها