توضیحات پروژه

جزیره کیش با مساحت بیش از 90 کیلومتر مربع در 17 کیلومتری ساحل خلیج فارس و به فاصله 90 کیلومتر از بندرعباس واقع است و عنوان یک کانون عمده جمعیتی و گردشگری بهره‌بردار از ظرفیت‌های بالای زیست‌محیطی و به واسطه نزدیکی به سرزمین اصلی و همجواری با میادین نفتی و بازارهای منطقه‌ای، در نظام جزیره‌ای خلیج فارس، نقش بارزی ایفا می‌کند. طرح ساماندهی و احیای سواحل این جزیره با هدف توسعه پایدار گردشگری متناسب با ظرفیت‌های بومی و محیطی در حریم 120 متری ساحل در دستور کار قرار گرفت.
این پروژه در هماهنگی با طرح‌ها و مطالعات فرادست در حوزه‌های برنامه‌ریزی و زیست‌محیطی و در تعامل با نهادها و بخش‌های مرتبط در جزیره، فرایندی همه جانبه‌نگر و مشارکتی و بر مبنای چشم‌انداز تبدیل نوار ساحلی به ساحلی امن و زیبا سازگار با ظرفیت‌های اکولوژیک و ارزش‌های بومی، با کارآیی لازم برای گردشگران، تراکم مناسب زیستی و کالبدی و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب به تدوین اهداف، راهبردها و سیاست‌ها پرداخت.
به تبع شرایط ویژه اقلیمی و برآمده از ارتباط خشکی و دریا، ساحل جریره به 4 پهنه اصلی و 14 حوزه طراحی تقسیم و چشم‌اندازهای موضعی در هر پهنه و پروژه‌های موضعی و موضوعی در هر حوزه پیشنهاد شد.
جزیره کیش دارای قابلیت‌های بسیار زیاد در زمینه گردشگری پایدار می‌باشد و بخصوص ساحل این جزیره با ماسه‌های مرجانی و دریایی شفاف و زلال آن با تتنوع دید و منظر آن، جاذبه‌ای بسیار زیاد برای گردشگران و مسافران این جزیره دارد که متاسفانه برنامه مشخصی تا کنون برای این سواحل تهیه نگردیده است.
طرح ساماندهی و احیا سواحل کیش به منظور شناسایی قابلیت و امکانات سواحل متنوع این جزیره و ارائه برنامه و طرح‌ها و پروژه‌هایی است که ضمن حفظ محیط زیست این جزیره، بتواند بهره‌برداری مناسبی از سواحل جزیره را نیز به همراه داشته باشد.