این روستا با اقلیمی معتدل و مرطوب و با ارتفاع ۲۷۰ متر از سطح دریا، روستایی کوهپایه‌ای بوده که در سال ۱۳۸۹ دارای ۲۱۱ نفر جمعیت و برآورد می‌گردد که جمعیت آن در سال ۹۹ به ۳۳۳ نفر برسد و فاصله آن از شهر تنکابن حدود ۲۰ کیلومتر می‌باشد. این روستا دارای چشم‌اندازی طبیعی و زیبا می‌باشد و امکان توسعه فعالیت‌های گردشگری و توسعه کشاورزی در آن زیاد می‌باشد.
طرح هادی روستای آهک چال از جمله طرح های انجام شده شرکت در مجموعه طرح های روستایی می باشد.