توضیحات پروژه

مجموعه‎ لجستیک پارک، مجموعه‎ای متشکل از نگهداری، انبار و حمل و نقل کالا به همراه سایر عملکردهای پشتیبان مانند پارکینگ خودروهای سنگین، سرویس و نگهداری خودروهای سنگین است. این مجموعه‎ها به همراه تیر پارک‎ها، از حلقه‎های زنجیره ترانزیت کالا در هر کشوری هستند.

منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد چابهار، به دلیل ماموریت و رسالتی که دولت برای آن در نظر گرفته است، یکی از محدوده‌های با اهمیت بالا لجستیکی کشور است که علاوه بر انجام فعالیت‌های ترانزیت بندری، دارای مجموعه‌های صنعتی، تولید، نگهداری، انبار، گمرک، ترخیص و توزیع کالا است.

طرح امکان‎سنجی و توجیه اقتصادی لجستیک پارک

در طرح امکان‎سنجی و توجیه فنی اقتصادی لجستیک پارک چابهار، در گام اول به مطالعه مبانی نظری پارک‌های لجستیک و ضرورت آن در محدوده‌های عملکردی و فعالیتی در مقیاس کلان پرداخته شده است.
براساس مطالعات اولیه، مبانی نظری و طرح مسئله با نگاه به ضرورت موضوع شهر و پارک لجستیک در منطقه آزاد چابهار، ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از پتانسیل‌ها و ایجاد مجموعه بزرگ پارک لجستیک، در کل منطقه، اینگونه نتیجه‌گیری گردید که در پیکره‌هفتم منطقه آزاد چابهار، نیاز به چنین مجموعه‌ای وجود دارد.
در گام بعدی، به بررسی نمونه‌های موردی پرداخته شده است. در این زمینه نمونه‎های موفقی در جهان وجود دارد که به ابعاد مختلف این مجموعه های انبار و پشتیبانی پرداخته شد.
در مرحله بعدی، این مجموعه در کل اراضی منطقه آزاد چابهار و پیکره هفتم آن مکانیابی شد. منتهی‌الیه شرقی پیکره هفتم منطقه آزاد چابهار، محدوده‌ای، با وسعت اولیه 50 هکتار به منظور اجرای مجموعه انبار و پشتیبانی تعیین گردید.
با توجه به مکانیابی این منطقه، این مجموعه از نظر وضعیت تقاضا و بازار مورد مطالعه قرار گرفت. با مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته با توجه به توان جذب و تامین میزان کالاهای اساسی وارد شده به منطقه آزاد چابهار و ترانزیت آن به سایر نقاط کشور همچنین فضای مورد نیاز انبارها و لجستیک برای مواد اولیه و محصولات تولیدی پیکره هفتم، توجیه‌پذیری پروژه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
با توجه به نیاز های منطقه ، برنامه فیزیکی پروژه نیز به صورت کامل تکمیل گردید. این محدوده از نظر برنامه فیزیکی شامل مجموعه انبارها، سردخانه و هانگارها، پارکینگ‌ها، ترمینال‌های کانتینری، بارگیری و تجهیزات است.
در مرحله آخر، میزان و برآورد بار وارد شده و صادر شده در مطالعات بازار مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در نهایت با سنتز این اطلاعات، به برآورد دقیق فضای مورد نیاز برای پارک لجستیک پرداخته شده است. در نهایت برآورد های هزینه های اجرای پروژه، پیشنهادات تامین مالی، نوع و سیستم مشارکت و نرخ IRR و NPV پروژه، فازبندی پروژه، به دست آمده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت منطقه آزاد چابهار
مساحت عرصه 50 هکتار
تکمیل 1398

برچسب ها