طرح های روستائی

طرح‌های روستایی عمدتاً شامل دو گونه طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های بهسازی روستاهای با ارزش می‌باشد که دارای دو شرح خدمات جداگانه و متفاوت هستند. روستاها را میتوان بعنوان بستر خرده فرهنگهایی دانست که طی یک روند تاریخی، ارزشهای فرهنگی آنها در بافت کالبدی و معماری تجلی یافته.

متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد آن هستیم که این ارزشهای فرهنگی رو به نابودی رفته و بسیاری از روستاهای باارزش با تغییرات اساسی در بافت کالبدی و معماری مواجه شده اند و طرح های هادی روستایی نیز بدون توجه به این ویژگیها و ارزشهای فرهنگی، فقط به توسعه معابر و ارائه برخی خدمات که اکثراً نیز تحقق پیدا نکرده اند، پرداخته اند.

این طرح های توسعه متاثر از توسعه شهری و ترویج الگوهای سکونتی غیربومی، سیمای عمومی روستاهای ما را دچار اغتشاش کرده و رابطه تنگاتنگ میان بستر محیطی، کالبد، اقتصاد و عوامل اجتماعی را مخدوش نموده است. توسعه روستا باید با قصد رشد و تعالی انسان روستایی و تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فضایی وی صورت گیرد.

طرح های بهسازی فرایندی از شناخت، تحلیل، برنامه ریزی، طراحی و اجراست که میباید ضمن شناسایی و ارتقاء کیفی فضاهای باارزش روستایی، موجبات توسعه کالبدی – فضایی و حتی اقتصادی – اجتماعی آنرا فراهم آورد.

 • طرح هادی روستای شیروان محله - کاربری اراضی پیشنهادی روستا

  طرح هادی روستای شیروان محله

  این روستا با اقلیمی معتدل و مرطوب و با ارتفاع 270 متر از سطح دریا روستایی منفرد و جلگه‌ای می‌باشد که فاصله‌ای حدود 5 کیلومتر از شهر تنکابن دارد که جمعیت آن در سال 89 برابر 241 نفر و برآورد می‌گردد. در سال 99 به 287 نفر برسد که روستایی مهاجرفرست محسوب می‌گردد. این روستا […]

 • طرح هادی روستای پلنگ‌آباد علیا - کاربری اراضی پیشنهادی

  طرح هادی روستای پلنگ‌آباد علیا

  این روستا با اقلیمی معتدل و مرطوب روستایی جلگه‌ای محسوب می‌گردد که روستایی که دارای رشد جمعیتی مثبتی بوده به نحوی که برآورد می‌گردد جمعیت آن از 243 نفر در سال 89 به 418 نفر در سال 99 برسد و در 19 کیلومتری تنکابن و 4 کیلومتری نشتا (مرکز بخش) قرار دارد. باغات این روستا […]

 • طرح هادی روستای آهک چال - کاربری اراضی پیشنهادی

  طرح هادی روستای آهک چال

  این روستا با اقلیمی معتدل و مرطوب و با ارتفاع 270 متر از سطح دریا، روستایی کوهپایه‌ای بوده که در سال 1389 دارای 211 نفر جمعیت و برآورد می‌گردد که جمعیت آن در سال 99 به 333 نفر برسد و فاصله آن از شهر تنکابن حدود 20 کیلومتر می‌باشد. این روستا دارای چشم‌اندازی طبیعی و […]

 • طرح بهسازی روستای حیدره دارالامام - نقشه طراحی مرکز محله روستا

  طرح بهسازی روستای حیدره دارالامام

  روستای حیدره دارالامام یا حیدره قاضی خان یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهار در استان همدان است. این روستا در فاصله 25کیلومتری شهر بهار و در فاصله 35 کیلومتری شهر همدان قرار گرفته، جاده آن آسفالته است. نزدیکی روستا به شهر همدان، آب و هوای مناسب در فصول بهار و تابستان ، وجود چشمه […]

 • طرح بهسازی بافت با ارزش روستای وفس - طراحی اسکیس

  طرح بهسازی بافت با ارزش روستای وفس

  روستای وفس در بخش مرکزی شهرستان کمیجان از استان مرکزی واقع شده و با شهر کمیجان 18 کیلومتر فاصله دارد. این روستا در قلب کوهستان قرار گرفته و از سمت شرق، جنوب، غرب توسط کوه و از سمت شمال توسط باغات میوه احاطه شده است و به طور کلی با برخورداری از چشم‌اندازهای بکر طبیعی، […]

 • طرح بهسازی بافت با ارزش روستای انجدان - الگو های نمای جداره

  طرح بهسازی بافت با ارزش روستای انجدان

  طرح بهسازی بافت باارزش روستایی فرآیندی منظم از شناخت، تحلیل، برنامه‌ریزی، طراحی، تصمیم‌گیری و اجراست که ضمن شناسایی و ارتقاء کیفی فضاهای باارزش روستایی، موجبات توسعه کالبدی- فضایی روستا را فراهم می‌آورد. روستای انجدان در نزدیکی شهر اراک، در یک مسیر بن بست کوهستانی قرار گرفته و میراث ارزشمندی را از گذشته و تاریخ در […]