طرح توجیهی یا طرح امکان سنجی شهرسازی که برای شهرداری ها تهیه می شود، یک طرح توجیهی فنی بر اساس مطالعات شهرسازی است که مالکان یا سرمایه گذاران بر اساس نیاز و امکان ملک خود برای پاره ای از تغییرات بر روی طرح تفصیلی مصوب شهرداری ارائه میشود. این طرح توجیهی باید بر اساس فرآیند قانونی از مسیر قانونی به تایید برسد. مسیر قانونی تایید طرح توجیهی تایید ابتدایی شهرداری ، تایید کمیسیون ماده پنج و سپس اعمال تغییرات و اجازه به مالک برای اعمال این تغییرات است.

طرح توجیهی کمیسیون ماده پنج
طرح توجیهی کمیسیون ماده پنج

طرح توجیهی شهرسازی چه مواردی را شامل میشود؟

۱- افزایش تراکم ساختمانی ، به عنوان مثال تغییر پنج طبقه یه شش طبقه در برخی مناطق که در ضوابط طرح تفصیلی دیده شده است.

۲- تغییر کاربری ، مانند تغییر کاربری های مسکونی به تجاری به واسطه موقعیت ملک در برخی محدوده ها که ضوابط طرح تفصیلی اجازه داده شده است.

۳- تغییر پهنه شهری ، مانند تغییر پهنه R به S به واسطه کشش کم بازار برای کاربری تجاری و نیز تغییر شرایط زندگی با درخواست مالک و در صورت امکان در ضوابط طرح تفصیلی

فرآیند طرح توجیهی برای ارائه به شهرداری چگونه است؟

معمولا ابتدا مالک بر اساس شرایط ملک نیاز به تغییرات را بررسی اولیه و با شهرداری منطقه وارد مذاکرات اولیه جهت امکان پذیر بودن آن میشود. در مرحله بعد و بعد از تایید اولیه شهرداری، مالک پروژه را به یک مهندس مشاور واجد صلاحیت واگذار میکند و در این مرحله مهندسان مشاور شروع به تهیه یک طرح توجیهی برای ارائه به کمیسیون ماده پنج می نمایند. در مرحله بعد و بعد از تهیه این طرح توجیهی، یک وقت جلسه از طرف شهرداری برای کمیسیون ماده پنج گرفته می شود و در نهایت طرح با کمک مهندسان مشاور در کیمسیون ماده پنج مطرح و تایید نهایی آن گرفته میشود. در مرحله نهایی نیز بعد از تایید کیمیسون ماده پنج، دستور نقشه ملاک عمل ملک مورد نظر تغییر کرده و دستور نقشه جدید با ضوابط جدید در سامانه شهرداری تهران جایگزین میشود و مالک امکان این تغییرات و اعمال موارد مطروحه را پیدا میکند.

کمیسیون ماده پنج چگونه کمیسیونی است و چه طرح هایی را تصویب میکند؟

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در قالب طرح های توجیهی و طرح های امکان سنجی در هر استان در کمیسیونی (با عنوان کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و با عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردار شهر مربوطه ، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء بدون حق رای اعم از نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح، رئیس شورای شهر مربوطه، سازمان محیط زیست ، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب، دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز انجام می گیرد.

آیا با یک طرح توجیهی برای کمیسیون ماه پنج ، امکان هرگونه تغییری را در املاک واقع در محدوده شهرداری وجود دارد؟

خیر، درخواست تغییرات باید همسو با ضوابط و شرایط طرح تفصیلی مصوب شهر باشد. به عنوان نمونه تغییرات کاربری یا تغییرات پهنه باید با توجیه مناسب و شرایط و ضوابط قانونی ملاک عمل در طرح تفصیلی پیشنهاد شود و هرگونه درخواست تغییری امکان ارائه به کمیسیون ماده پنج را ندارد.

طرح توجیهی شهرداری
طرح توجیهی شهرسازی

اعضای کمیسیون ماده پنج را چه کسانی تشکیل میدهند ؟

اعضای کمیسیون ماده پنج قانون بر اساس قانون شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸:
– رییس جلسه : استاندار و یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
– دبیرجلسه : مدیر کل راه و شهرسازی (دبیرخانه این کمیسیون مستقر در اداره کل راه و شهرسازی استان بخش معاونت شهرسازی و معماری
– سایر اعضای دارای حق رای : شهردار – مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان – رئیس سازمان جهاد کشاورزی
-سایر مدعوین (بدون حق رای) :مدیر کل دفتر فنی استانداری – رئیس شورای اسلامی شهر- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان – مدیر کل حفاظت محیط زیست – مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب – مهندسین مشاور تهیه کننده طرح

فرآیند برگزاری کمیسون ماده ۵ و کمیته کارشناسی برای بررسی و تصویب طرح های توجیهی

مدت زمان انجام کار : حدود چند ماه

مراحل و شرح اقدامات :

ارسال نامه درخواستی از شهرداری
نظریه مهندسین مشاور بازنگری طرح تفصیلی
ثبت در دبیرخانه اداره کل و ارجاع به واحد شهرسازی و معماری
دستور مدیر شهرسازی
ارسال به دفتر واحد دبیرخانه کمیسیون ماده ۵
ارسال به کارشناس مسئول
بازدید و بررسی کارشناس مسئول از مکان
ارجاع به کمیته کارشناسی و اعلام نظر کمیته
درصورت نظر مشروط، بررسی مجدد یا استعلام های جدید
درصورت نظر قطعی، ارجاع به کمیسیون ماد ه ۵
بررسی و امضاء نقشه های مصوب و تهیه صورت جلسه توسط اعضاء کمیسیون
ارسال مصوبات کمیسیون ماد ه ۵ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (جهت بررسی) و استانداری (جهت استحضار)
پس از ۲۱ روز چنانچه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نظری در مورد مصوبات نداشته باشد مصوبات به استانداری جهت ابلاغ به شهرداری ارسال می گردد
ابلاغ به شهرداری مربوطه توسط استانداری

چرا مهندسان مشاور هفت شهر آریا توانایی انجام این کار را دارند؟

نکته حائز اهمیت در این مورد انجام طرح های توجیهی کمیسیون ماده پنج، انجام کارشناسی و فنی و درست طرح توسط کارشناسان دارای تجربه و نیز دارای صلاحیت است. مهندسان مشاور هفت شهر آریا با سابقه حدود ۲۰ ساله در عرصه شهرسازی و انجام پروژه های متعدد طرح های توجیهی و امکان سنجی، توانایی به ثمر رساندن پروژه شما (در صورتی که امکان آن در ضوابط و مقررات بوده باشد) را دارند. صلاحیت مهندسان مشاور هفت شهر آریا توسط سازمان برنامه بودجه تایید شده است و این شرکت از مهر و امضای خود زیر کارها استفاده میکند و شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی اقدام به امضا زیر نقشه ها نمیکند. در صورتی که برخی از شرکت ها یا اشخاصی که در این زمینه فعالیت دارند، خود صلاحیت این کار را ندارند و از مهر و امضای افراد حقیقی یا حقوقی مجهول برای این کار استفاده میکنند که این افراد ثالث در واقع مسئولیتی در قبال انجام صحیح کار تقبل نمیکنند و در صورت رد شدن طرح در کمیسیون، فرآیند بررسی مجدد آن بسیار دشوار می شود.

جهت استعلام گواهی صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور اینجا را کلیک نمایید و شرکت هفت شهر آریا را جستجو نمایید.

گواهی صلاحیت خدمات مشاوره شهرسازی
گواهی صلاحیت خدمات مشاوره 2 تخصص شهرسازی و ساختمان

برای گرفتن اطلاعات بیشتر با مهندسان مشاور هفت شهر آریا در تماس باشید…