برچسب: استان قزوین

طرح جامع شهر خرمدشت - نقشه کاربری اراضی پیشنهادی

طرح جامع شهر ضیاءآباد

جمعیت موجود شهر حدود ۸۸۰۰ نفر است افق طرح جامع سال ۱۴۰۰ و جمعیت پیش‌بینی شده ۱۲۰۰۰ نفر است نرخ رشد برای افق طرح ۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده است تراکم ناخالص جمعیتی ۳۵ نفر و تراکم خالص آن حدود ۹۰ نفر در هکتار است ویژگی خالص آن باغ شهر بودن و شهرت باغات گردوی آن […]

طرح جامع شهر خرمدشت - نقشه کاربری اراضی پیشنهادی

طرح جامع شهر خرمدشت

افق طرح سال ۱۴۰۰ و جمعیت پیش‌بینی شده ۸۵۳۵ نفر نرخ رشد جمعیت معادل ۲٫۵ درصد در نظر گرفته شده است سطح حریم پیشنهادی شهر برابر با ۱۶۳۱ هکتار یعنی معادل ۹٫۶۷ درصد سطح محدوده شهر است تقسیمات کالبدی شهر شامل ۳ محله است. تراکم ناخالص ۵۲ و تراکم خالص جمعیت شهر معادل ۱۷۰ نفر […]

طرح جامع شهر اسفرورین - کاربری اراضی پیشنهادی

طرح جامع شهر اسفرورین

جمعیت موجود شهر حدود ۱۲۵۰۰ نفر است افق طرح سال ۱۴۰۰ و جمعیت پیش بینی شده ۱۶۲۹۱ نفر است تقسیمات کالبدی شهر شامل ۴ محله است. تراکم ناخالص ۵۵ و تراکم خالص آن ۱۰۷ نفر در هکتار است. سطح حریم معادل ۷۶۶ هکتار که حدود ۶ برابر سطح محدوده شهر است نقش و عملکرد غالب […]

طراحی سالن ورزشی چند منظوره

طراحی سالن ورزشی چند منظوره کارگران قزوین

طراحی سالن ورزشی زمین پروژه طراحی سالن چند منظوره ورزشی، در منطقه عمدتاً کارگرنشین تازه ساز شهر قزوین قرار داشت و شباهت واحدهای مسکونی و نوع خیابان‌کشی‌ها حتی پیدا کردن آدرس را در محل مشکل می‌نمود. بر این اساس قرار شد طراحی معماری سالن چند منظوره ورزشی بصورت یک نشانه شهری عمل کند. حجم پروژه […]