برچسب: استعلام طرح تفصیلی

استعلام طرح تفصیلی از سامانه شهرداری

استعلام طرح تفصیلی از سامانه شهرداری چگونه انجام می شود؟

استعلام طرح تفصیلی از سامانه شهرداری از طریق سامانه “تهران مپ” و “تهران من” صورت می‌گیرد. در این مقاله به طور کامل مراحل لازم برای استعلام طرح تفصیلی از سامانه شهرداری شرح داده شده است. به طور کلی طرح تفصیلی جزئی از طرح جامع شهری می‌باشد که به مدیریت هر چه بهتر و یکپارچه‌تر اراضی […]