برچسب: امکانسنجی اراضی

امکان سنجی اراضی تهران - طرح سه بعدی

امکان سنجی اراضی زرنان تهران – مجتمع تجاری با فعالیت های خاص

امکانسنجی فنی اقتصادی برای 10 هکتار از اراضی زرنان سایت 10 هکتاری پروژه در حریم منطقه 18 شهرداری تهران و در نزدیکی بزرگراه فتح واقع شده و هدف پروژه ارائه بهترین گزینه کاربری به لحاظ اقتصادی است. وسعت سایت و دسترسی ‌های مناسب امکان ایجاد بورس کالا و خدمات را بوجود آورده است.   فرآیند […]