a>https://haftshahraria.com/wp-content/themes/structure-childb>https://haftshahraria.com/wp-content/themes/structure-child/google.js

برچسب: انتقال پادگان به خارج از شهر

قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح

قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها ماده۱ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از […]