برچسب: تحقیقات بازار

طرح توجیهی

نکات کاربردی در مطالعات بازار طرح های توجیهی

مطالعات بازار طرح توجیهی همه افراد و صاحبان سرمایه و مدیران می دانند که انجام مطالعات بازار طرح توجیهی یک امر مهم و الزام آور می باشد. این کار باید قبل از شروع یک پروژه انجام‌ پذیرد. پیش بینی کردن روند تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت یکی از الزامات مطالعات بازار طرح توجیهی می […]